ซาวนด์ (แหล่งน้ำ)

(เปลี่ยนทางจาก Sound (geography))

ในวิชาภูมิศาสตร์ ซาวนด์ (อังกฤษ: sound) เป็นเวิ้งน้ำ (inlet) ทะเลหรือมหาสมุทรที่ใหญ่กว่าอ่าว ลึกกว่าไบต์ (bight) และกว้างกว่าฟยอร์ด หรือร่องน้ำทะเลหรือมหาสมุทรแคบระหว่างแผ่นดินสองแห่ง (ดู ช่องแคบ)