แซกซ์

(เปลี่ยนทางจาก Simple API for XML)

แซกซ์ (อังกฤษ: SAX: Simple API for XML เอพีไออย่างง่ายสำหรับเอกซ์เอ็มแอล) เป็นวิธีการอ่านข้อมูลจากเอกสารเอกซ์เอ็มแอล โดยเป็นทางเลือกหนึ่งนอกเหนือไปจากด็อม

ตัวอ่านข้อมูลที่ใช้วิธีแซกซ์ จะอ่านข้อมูลเอกซ์เอ็มแอลในรูปของสตรีมทิศทางเดียว ทำให้ดึงข้อมูลที่อ่านไปแล้วได้ โดยไม่ต้องอ่านใหม่ทั้งหมด ซึ่งวิธีการนี้จะได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด็อม ที่อ่านข้อมูลทั้งหมดก่อนแล้วจึงประมวลผล ในเฉพาะกรณีที่เอกสารมีขนาดใหญ่

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข