ซังกูเนียงปันลาลาวีกัน

(เปลี่ยนทางจาก Sangguniang Panlalawigan)
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ซังกูเนียงปันลาลาวีกัน (ฟิลิปีโน: Sangguniang Panlalawigan; อังกฤษ: Provincial Council) หรือ โปรวินเชียลบอร์ด เป็นคำภาษาฟิลิปีโนที่ใช้เรียกแทนสภานิติบัญญัติประจำจังหวัดของประเทศฟิลิปปินส์ อำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัตินี้ ถูกกำหนดโดย ประมวลรัฐบาลท้องถิ่น ตั้งแต่ ค.ศ. 1991[1] นอกเหนือจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ฝ่ายบริหารจังหวัดยังจัดตั้งรัฐบาลประจำจังหวัดอีกด้วย

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข