ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง

(เปลี่ยนทางจาก SQL)

ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (Structured Query Language: SQL, อ่านอย่างย่อว่า เอสคิวแอล, ซีเควล, ซีควล) เป็นภาษาสอบถามที่นิยมมากที่สุดของการจัดการฐานข้อมูล สำหรับสร้าง แก้ไขและเรียกใช้ฐานข้อมูล โดยใช้มาตรฐานของแอนซี (ANSI) และ ไอเอสโอ (ISO) ปัจจุบันการใช้งานใช้ในหลายจุดประสงค์มากกว่าใช้สำหรับจัดการโปรแกรมเชิงวัตถุที่เป็นจุดประสงค์แรกของการสร้างภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง

ประวัติ แก้ไข

จากเอกสารของ ดร.เอ็ดการ์ เอฟ. คอดด์แถลงต่อสาธารณชนในเดือน มิถุนายน ค.ศ. 1970 ใน นิตยสารของเอซีเอ็ม (Association for Computing Machinery:ACM) แบบจำลองของคอดด์ที่วางเอาไว้ ได้กลายเป็นผลงานที่ยอมรับทั่วโลกสำหรับระบบการจัดการฐานข้อมูลในปัจจุบัน[1]

ในช่วงปี ค.ศ. 1970 ณ ศูนย์พัฒนาคอมพิวเตอร์ซานโฮเซของไอบีเอ็ม ได้วิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เรียกว่าซิสเต็ม อาร์ ( "System R") ขึ้นตามแบบจำลองของค็อดด์ โดยใช้ระบบภายในภายใต้ชื่อว่าภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างภาษาอังกฤษ หรือ ซีเควล (Structured English Query Language:SEQUEL) ซึ่งภายหลังถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นเอสคิวแอลเนื่องจากชื่อซีเควล (SEQUEL) ซ้ำกับชื่อเครื่องหมายการค้าของบริษัทผลิตเครื่องบินฮอกเกอร์-ซิดเดลีย์ (Hawker-Siddeley) ของสหราชอาณาจักร ถึงแม้ว่าเอสคิวแอลพัฒนามาจากแนวความคิดของ ดร.ค็อดด์ แต่การพัฒนาทั้งหมดไม่ได้มาจาก ดร.ค็อดด์ แต่พัฒนาจาก โดนัลด์ ดี. แชมเบอร์ลิน (Donald D. Chamberlin) และ เรย์มอนด์ เอฟ. บอยซี (Raymond F. Boyce) จากไอบีเอ็ม ซึ่งเป็นผู้ที่ทำให้ เอสคิวแอล เป็นที่นิยมมากขึ้น

ระบบฐานข้อมูลที่ใช้ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง แก้ไข

ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แก้ไข

รายชื่อระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (relational database management systems) ที่ใช้ ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง

ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ แก้ไข

รายชื่อระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุ (object-relational database management systems) ที่ใช้ภาษาสอบถามเชิงโครงวัตถุ

ซอฟต์แวร์กรรมสิทธิ์ แก้ไข

ซอฟต์แวร์เปิด แก้ไข

การกำหนดนิยามให้กับข้อมูล แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

  1. "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks" เก็บถาวร 2007-06-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เอกสารของ ดร.เอ็ดการ์แถลงในปี ค.ศ. 1970