แบบจำลอง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

แบบจำลอง หรือ โมเดล (มอเดิล หรือ โมเดิล, และมีการเรียกว่า ตุ๊กตา) อาจหมายถึง

โมเดล