การติดเชื้อทางเดินหายใจ

(เปลี่ยนทางจาก Respiratory tract infection)

การติดเชื้อทางเดินหายใจคือโรคติดเชื้อใด ๆ ที่เกิดกับทางเดินหายใจ มักแบ่งออกเป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง โดยการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง เช่น ปอดอักเสบ มักมีอาการรุนแรงกว่าการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน เช่น โรคหวัด

การติดเชื้อทางเดินหายใจ
Illu conducting passages.svg
ทางเดินทางใจทั้งส่วนบนและส่วนล่าง นับตั้งแต่จมูกไปจนถึงปอด
สาขาวิชาโรคติดเชื้อ

ชนิดแก้ไข

การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนแก้ไข

ทางเดินหายใจส่วนบนนับรวมทางเดินหายใจส่วนที่อยู่เหนือช่องสายเสียงหรือเส้นเสียง (บางนิยามนับส่วนที่อยู่เหนือกระดูกอ่อนไครคอยด์) ทางเดินหายใจในส่วนนี้ได้แก่ จมูก โพรงอากาศข้างจมูก คอหอย และกล่องเสียงส่วนเหนือต่อเส้นเสียง

โรคที่นับเป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน เช่น ทอนซิลอักเสบ คอหอยอักเสบ กล่องเสียงอักเสบ โพรงอากาศอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัด อาการที่มีได้แก่ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล คัดจมูก ปวดศีรษะ ไข้ต่ำ ปวดแน่นใบหน้า และจาม เป็นต้น