แรปูบลีกอนาชา ซดราแวย์!

(เปลี่ยนทางจาก Republiko nasha, zdravey)

แรปูบลีกอนาชา ซดราแวย์! (บัลแกเรีย: Републико наша, здравей!, "สาธารณรัฐของเรา, จงเจริญ!") เป็นเพลงชาติของสาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย ระหว่าง ค.ศ. 1947 จนถึง ค.ศ. 1951.

Republiko naša, zdravej!
แรปูบลีกอนาชา ซดราแวย์!
คำแปล: สาธารณรัฐของเรา, จงเจริญ!
Републико наша, здравей!

เพลงชาติของสาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย (ค.ศ. 1947–1951)
เนื้อร้องKrum Penev
ทำนองแกออร์กี ดีมีตรอฟ
รับไปใช้ค.ศ. 1947[1]
เลิกใช้1 มกราคม ค.ศ. 1951[1]

เพลงชาติฉบับนี้ประกาศใช้เมื่อ ค.ศ. 1947 ภายหลังการลงประชามติสถาปนาสาธารณรัฐ เมื่อค.ศ. 1946 ต่อมาได้มีการประกาศใช้เพลงชาติฉบับใหม่ เมื่อค.ศ. 1951.[1]

เพลงชาติฉบับนี้ ขับร้องครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1947.[2]

บทร้อง แก้

ภาษาบัลแกเรีย อักษรซีริลลิก การปริวรรตเป็นอักษรโรมัน สัทอักษรสากล [missing text] คำแปล
บทที่ 1

Ярема на робство сурово
И мрака на сива съдба
Ний сринахме с огън и слово
В жестока неравна борба.

Jarema na robstvo surovo
I mraka na siva sëdba
Nij srinahme s ogën i slovo
V žestoka neravna borba.

แอกแห่งความเป็นทาสช่างรุนแรงนัก
และความมืดมนแห่งโชคชะตาสีเทา
เราจะโค่นด้วยเพลิงและวาจา
ในการต่อสู้อันอยุติธรรมซึ่งโหดร้าย

ประสานเสียง

Републико наша народна,
Републико наша здравей!
Земята ни днес е свободна,
Свободно днес всеки живей!

Republiko naša narodna,
Republiko naša zdravej!
Zemjata ni dnes e svobodna,
Svobodno dnes vseki živej!

สาธารณรัฐประชาชนของเรา
สาธารณรัฐของเรา, จงเจริญ!
วันนี้ดินแดนของเราเป็นอิสระ
วันนี้ทุกคนมีชีวิตอันเสรี!

บทที่ 2

За нас свободата е свята
И ние ще браним с любов.
Кръвта на борците, пролята
По всяка падина и ров.

Za nas svobodata e svjata
I nie šte branim s ljubov.
Krëvta na borcite, proljata
Po vsjaka padina i rov.

อิสรภาพนั้นศักดิ์สิทธิ์สำหรับผองเรา
และเราจะพิทักษ์มันด้วยความรัก
เลือดแห่งเหล่านักรบซัดสาด
หยดบนทุกหลุมโพรงและคูคลอง

ประสานเสียง

Републико наша народна,
Републико наша здравей!
Земята ни днес е свободна,
Свободно днес всеки живей!

Republiko naša narodna,
Republiko naša zdravej!
Zemjata ni dnes e svobodna,
Svobodno dnes vseki živej!

สาธารณรัฐประชาชนของเรา
สาธารณรัฐของเรา, จงเจริญ!
วันนี้ดินแดนของเราเป็นอิสระ
วันนี้ทุกคนมีชีวิตอันเสรี!

บทที่ 3

За наши и чужди тирани,
Родино, в теб няма простор!
Ний помним безбройните рани,
Фашисткия кървав терор.

Za naši i čuždi tirani,
Rodino, v teb njama prostor!
Nij pomnim bezbrojnite rani,
Fašistkija kërvav teror.

ทรราชต่างชาตินั้นสำหรับเรา
จะไม่มีที่ยืนในมาตุภูมิ!
เรานั้นจดจำบาดแผลนับไม่ถ้วนได้
ความน่ากลัวของพวกฟาสซิสต์กระหายเลือด!

ประสานเสียง

Републико наша народна,
Републико наша здравей!
Земята ни днес е свободна,
Свободно днес всеки живей!

Republiko naša narodna,
Republiko naša zdravej!
Zemjata ni dnes e svobodna,
Svobodno dnes vseki živej!

สาธารณรัฐประชาชนของเรา
สาธารณรัฐของเรา, จงเจริญ!
วันนี้ดินแดนของเราเป็นอิสระ
วันนี้ทุกคนมีชีวิตอันเสรี!

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 1.2 "Химнът на България през превратностите на времето". socbg.com. สืบค้นเมื่อ July 17, 2018.
  2. "Отечествен фронт". Vol. III no. 752. February 14, 1947. p. 5.

แม่แบบ:สัญลักษณ์ของประเทศบัลแกเรีย