เพลงชาติสาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย (บัลแกเรีย: Химн на Народната Република България, อักษรโรมัน: Himn na Narodnata Republika Bëlgarija), มีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า บัลแกเรีย มาตุภูมิที่รัก (บัลแกเรีย: Българийо мила, อักษรโรมัน: Bëlgarijo mila) เป็นเพลงชาติของสาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย ระหว่าง ค.ศ. 1951 จนถึง ค.ศ. 1964.

Himn na Narodnata Republika Bëlgarija
คำแปล: เพลงชาติสาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย
Химн на Народната Република България

เพลงชาติของสาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย (ค.ศ. 1951-1964)
ชื่ออื่นBalgariyo mila, zemja na geroi
บัลการีโย มีลา เซมยา นา เกโรอี
เนื้อร้องNikola Furnadzhiev
Mladen Isaev [bg]
Elisaveta Bagriana[1], 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1950[2]
ทำนองแกออร์กี ดีมีตรอฟ
Georgi Zlatev-Cherkin [bg]
Svetoslav Obretenov[1], 30 ธันวาคม ค.ศ. 1950[2]
รับไปใช้1 มกราคม ค.ศ. 1951[2]
เลิกใช้8 กันยายน ค.ศ. 1964[2]

ประวัติ แก้

บทร้อง แก้

ภาษาบัลแกเรีย อักษรซีริลลิก การปริวรรตเป็นอักษรโรมัน สัทอักษรสากล [missing text] คำแปล
บทที่ 1

Бъларио мила, земя на герои,
неспирен и мощен е твоят възход.
Да крепне навеки съюзът ни боен
с могъщия братски съветски народ!

Bulgarijo mila, zemja na geroi,
nespiren i mošten e tvojat vëzhod.
Da krepne naveki sëjuzët ni boen
s mogëštija bratski sëvetski narod.

บัลแกเรีย มาตุภูมิที่รัก ท่านคือวีรชนแห่งผืนถิ่นนี้!
ความยิ่งใหญ่และไม่หยุดหย่อนได้เพื่มพูนทวีขึ้นเรื่อยๆ
ความเชื่อมโยงแก่ พี่น้องของพวกเรา จักเติบใหญ่แข็งแกร่งมากขึ้น
ความมั่นคง ทหารทั้งหลายจะได้ต่อโยงสัมพันธ์สู่ ดินแดนแห่งโซเวียต!

ประสานเสียง

Слава, Републико наша свободна!
Страж на мира непреклонно бъди!
Враг ли нападне земята ни родна,
в бой до победа ни смело води!

Slava, Republiko naš svobodna!
Straž na mira nepreklonno bëdi!
Vrag li nabadne zemjata ni rodna.
v boj do pobeda ni smelo vodi!

จงเจริญ, สาธารณรัฐของเรา พวกเราจงขับขานเพื่อความรุ่งโรจน์ของท่าน
ขอให้ท่านยกเป็นโล่ผู้ปกปักษ์แห่งสันติภาพอันแท้จริงไปตลอดกาล!
แต่ถ้าหากเหล่าพวกปัจจามิตรผู้ที่เข้ามารุกรานประเทศชาติ
จงนำพาเราสู่การรบประจัญ อันมาซึ่งความเรืองรองอันสำเร็จยิ่งเถิด!

บทที่ 2

Великото слънце на Ленин и Сталин,
с лъчите си нашия път освети.
Димитров за подвиг сърцата запали,
в борбата и в мирния труд ни сплоти.

Velikoto slënce na Lenin i Stalin,
S lëčite si našija pët osveti.
Dimitrov za podvig sërcata zapali,
v borbata i mirnija trud ni sploti.

พระอาทิตย์แห่งท่าน เลนิน และ สตาลิน ได้ช่างส่องฉายอย่างยิ่งใหญ่เหลือเกิน
พร้อมความสง่างามที่มิอาจเทียบได้จะสว่างไสวมาทางพวกเรา!
หัวใจที่ท่าน ดีมีตรอฟ จะลุกโชนกระจายไปทั่วสารทิศ
ในการต่อสู้และทำงานด้วยรัศมีภาพอันโชติช่วง!

ประสานเสียง

Слава, Републико наша свободна!
Страж на мира непреклонно бъди!
Враг ли нападне земята ни родна,
в бой до победа ни смело води!

Slava, Republiko naš svobodna!
Straž na mira nepreklonno bëdi!
Vrag li nabadne zemjata ni rodna.
v boj do pobeda ni smelo vodi!

จงเจริญ, สาธารณรัฐของเรา พวกเราจงขับขานเพื่อความรุ่งโรจน์ของท่าน
ขอให้ท่านยกเป็นโล่ผู้ปกปักษ์แห่งสันติภาพอันแท้จริงไปตลอดกาล!
แต่ถ้าหากเหล่าพวกปัจจามิตรผู้ที่เข้ามารุกรานประเทศชาติ
จงนำพาเราสู่การรบประจัญ อันมาซึ่งความเรืองรองอันสำเร็จยิ่งเถิด!

บทที่ 3

Строим ний заводи, разкриваме мини,
нивята широки задружно орем.
За нашата скъпа, прекрасна родина
готови сме труд и живот да дадем!

Stroim nij zavodi, raskrivame mini,
nivjata široki zadružno orem.
Za našata skëpa, prekrasna rodina
gotovi sme trud i život da dadem.

พวกเรากำลังขุดเหมืองแร่ดังการทำงานและสร้างสรรค์
พวกเรากำลังจะกวาดไถพรวนไปทั่วทั้งดินแดนผืนใหญ่เช่นกัน
ประเทศชาติเรา ประเทศแห่งความอำไพตราบสิทธิรับใช้
ด้วยทุกสรรพสิ่งที่เราได้มี ทั้งชีวันและความพากเพียรอุตสาหะของเรา

ประสานเสียง

Слава, Републико наша свободна!
Страж на мира непреклонно бъди!
Враг ли нападне земята ни родна,
в бой до победа ни смело води!

Slava, Republiko naš svobodna!
Straž na mira nepreklonno bëdi!
Vrag li nabadne zemjata ni rodna.
v boj do pobeda ni smelo vodi!

จงเจริญ, สาธารณรัฐของเรา พวกเราจงขับขานเพื่อความรุ่งโรจน์ของท่าน
ขอให้ท่านยกเป็นโล่ผู้ปกปักษ์แห่งสันติภาพอันแท้จริงไปตลอดกาล!
แต่ถ้าหากเหล่าพวกปัจจามิตรผู้ที่เข้ามารุกรานประเทศชาติ
จงนำพาเราสู่การรบประจัญ อันมาซึ่งความเรืองรองอันสำเร็จยิ่งเถิด!

ความคล้ายคลึงกับเพลงชาติโซเวียต แก้

เพลงนี้มีเนื้อหากล่าวถึงแนวคิดโจเซฟ สตาลิน ผู้นำโซเวียตในยุคนั้น. ทำนองเพลงมีความคล้ายคลึงทางดนตรี เช่นเดียวกับ เพลงชาติสหภาพโซเวียต. จากคำแปลของเนื้อร้องในท่อนดังกล่าว :[3]

เพลงชาติสหภาพโซเวียต บัลการิโย มิลา

จงรุ่งโรจน์ มาตุภูมิเสรีของเรา
ปราการมั่นคงแห่งมิตรภาพของประชาชน!
ธงชาติสหภาพโซเวียต, ธงของประชาชน
จงนำชัยไปสู่ชัยชนะครั้งต่อๆ ไป!

Hail, our Republic, we sing to your glory!
May you forever be a true shield of peace!
But should an enemy storm o’er the country,
Lead us to battle, to glorious feats!

แสงแห่งเสรีส่องสว่างผ่านพายุ ,
และเลนินผู้ยิ่งใหญ่ ส่องทางให้เรา ,
สตาลินชี้นำเรา ด้วยความภักดีต่อปวงชน,
ท่านเป็นแรงบันดาลของเราในการงานและชัยชนะ

How great is the sun of our Lenin and Stalin,
Whose unequalled splendour throws light on our way!
The hearts which Dimitrov has fired are flaming
In struggle and work with so dazzling a ray!

สกอร์ดนตรีสำหรับบรรเลงโดยวงออเครสตร้า แก้

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 "BULGARIA : Bulgaria National Anthem (1950-1964)". www.national-anthems.org. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-07-17. สืบค้นเมื่อ July 17, 2018.
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 "Химнът на България през превратностите на времето". socbg.com. สืบค้นเมื่อ July 17, 2018.
  3. "ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЪРЖАВНИ СИМВОЛИ ЧАСТ ТРЕТА. БЪЛГАРСКИЯТ ХИМН". protobulgarians.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-11-15.

แม่แบบ:สัญลักษณ์ของประเทศบัลแกเรีย