ควิเบก

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก Quebec)

ควิเบก หรือ เกแบ็ก (Québec) สามารถหมายถึง