เหรียญกล้าหาญเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสาธารณะ

(เปลี่ยนทางจาก Public Safety Officer Medal of Valor)

เหรียญกล้าหาญเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสาธารณะ หรือ Public Safety Officer Medal of Valor เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์สหรัฐอเมริกา สถาปนาโดย บิล คลินตัน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2000

เหรียญกล้าหาญเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสาธารณะ
Mov hi-res.jpg
ประเภทเหรียญ
วันสถาปนาค.ศ. 2000
ประเทศ สหรัฐ
สถานะยังคงมอบ
ผู้สถาปนาประธานาธิบดีบิล คลินตัน
ประธานประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าเหรียญพลเมืองของประธานาธิบดี
(Presidential Citizens Medal)
รองมารางวัลของประธานาธิบดีสำหรับราชการพลเรือนกลางดีเด่น
(President's Award for Distinguished Federal Civilian Service)
หมายเหตุผู้รับไม่จำกัดเฉพาะชาวอเมริกัน

ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นประธานแห่งเครื่องอิสริยาภรณ์นี้

แพรแถบแก้ไข