เหรียญพลเมืองประธานาธิบดี

(เปลี่ยนทางจาก Presidential Citizens Medal)

เหรียญพลเมืองของประธานาธิบดี หรือ Presidential Citizens Medal เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์สหรัฐอเมริกา สถาปนาโดย ริชาร์ด นิกสัน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 1969

เหรียญพลเมืองของประธานาธิบดี
ประเภทเหรียญ
วันสถาปนาค.ศ. 1969
ประเทศ สหรัฐ
สถานะยังคงมอบ
ผู้สถาปนาริชาร์ด นิกสัน
ประธานประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าเหรียญแห่งอิสรภาพของประธานาธิบดี
(Presidential Medal of Freedom)
รองมาเหรียญกล้าหาญเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสาธารณะ
(Public Safety Officer Medal of Valor)
หมายเหตุผู้รับไม่จำกัดเฉพาะชาวอเมริกัน

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้มอบเครื่องอิสริยาภรณ์นี้ให้กับประชาชนชาวสหรัฐอเมริกา


แพรแถบ แก้