โพแทสเซียมไอโอไดด์

(เปลี่ยนทางจาก Potassium iodide)
align="center" cellspacing="3" style="border: 1px solid #C0C090; background-color: #F8EABA; margin-bottom: 3px;" colspan="2"

โพแทสเซียมไอโอไดด์ (Potassium iodide หรือ KI) เป็นสารประกอบอนินทรีย์ ใช้ทดแทนโซเดียมไอโอไดด์เพราะดูดความชื้นน้อยกว่า ทำให้สามารถจัดการได้โดยสะดวก มีการผลิตเชิงการค้านับหมื่นตันในแต่ละปี สารนี้หากเก็บไว้นานแล้วจะเป็นสีเหลืองเนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของไอโอไดด์กลายเป็นไอโอดีน

โพแทสเซียมไอโอไดด์
Potassium iodide.jpg
Potassium-iodide-3D-ionic.png
ชื่อตาม IUPAC Potassium iodide
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [7681-11-0][CAS]
RTECS number TT2975000
คุณสมบัติ
สูตรเคมี KI
มวลต่อหนึ่งโมล 166.003 g/mol
ลักษณะทางกายภาพ white crystalline solid
ความหนาแน่น 3.13 g/cm3, solid
จุดหลอมเหลว

681 °C (954 K)

จุดเดือด

1330 °C (1603 K)

ความสามารถละลายได้ ใน น้ำ 128 g/100 ml (6 °C)
ความอันตราย
MSDS External MSDS
EU Index Not listed
แอนไอออนที่เกี่ยวข้อง {{{value}}}
แคทไอออนที่เกี่ยวข้อง {{{value}}}
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี