เซลล์กลืนกิน

(เปลี่ยนทางจาก Phagocytes)

เซลล์กลืนกิน (อังกฤษ: phagocyte) เป็นเซลล์ประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่ปกป้องร่างกายด้วยการกลืนกินสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตราย รวมถึงแบคทีเรีย และเซลล์ในร่างกายที่ตายหรือหมดหน้าที่แล้ว