โอวาลีน

(เปลี่ยนทางจาก Ovalene)

โอวาลีน (อังกฤษ: Ovalene) เป็น โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน มีสูตรโครงสร้าง C32H14 โครงสร้างคล้าย โคโรนีน เป็นสารสีแดงอมส้ม ละลายในตัวทำละลายเช่น เบนซีน โทลูอีน และ ไดคลอโรมีเทน สารละลายเรืองแสงสีเขียว ใต้แสงยูวี ในธรรมชาติพบในแถบน้ำอุ่นใต้ทะเลลึก และบริเวณที่มีการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม

โอวาลีน
Skeletal formula
Ball-and-stick model
ชื่อตาม IUPAC Ovalene
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [190-26-1][CAS]
PubChem 67446
EC number 205-880-1
SMILES
คุณสมบัติ
สูตรเคมี C32H14
มวลต่อหนึ่งโมล 398.45 g/mol
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี

อ้างอิงแก้ไข

  • Fetzer, J. C. (2000). The Chemistry and Analysis of the Large Polycyclic Aromatic Hydrocarbons. New York: Wiley.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข