เครื่องอิสริยาภรณ์เลนิน

(เปลี่ยนทางจาก Order of Lenin)
เครื่องอิสริยาภรณ์เลนิน
(Орден Ленина)
Order of Lenin.png
ประเทศ  สหภาพโซเวียต
ข้อมูลทั่วไป
วันสถาปนา 6 เมษายน ค.ศ. 1930
ประธาน ประธานาธิบดีสหภาพโซเวียต
ประเภท เครื่องอิสริยาภรณ์
สถานะ ไม่มีการมอบ
ผู้สมควรได้รับ พลเมืองของสหภาพโซเวียตและชาวต่างประเทศ
มอบเพื่อ * พลเรือนสำหรับการให้บริการที่โดดเด่นให้แก่รัฐ
  • สมาชิกของกองทัพสำหรับการบริการที่เป็นแบบอย่าง
  • บรรดาผู้ที่รับการส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประชาชนและในการเสริมสร้างสันติภาพ
  • ผู้ที่มีรางวัลบริการเพื่อรัฐโซเวียตและสังคม[1]
ล้มเลิก 21 ธันวาคม ค.ศ. 1991
สถิติการมอบ
ทั้งหมด 431,418
ลำดับเกียรติ
สูงกว่า วีรบุรุษแห่งสหภาพโซเวียต
รองมา เครื่องอิสริยาภรณ์การปฏิวัติเดือนตุลาคม
หมายเหตุ ผู้รับไม่จำกัดเฉพาะชาวโซเวียต

เครื่องอิสริยาภรณ์เลนิน (รัสเซีย: Орден Ленина, Orden Lenina) คือเครื่องอิสริยาภรณ์ของสหภาพโซเวียตโดยตั่งชือตามวลาดีมีร์ เลนินผู้นำการปฏิวัติเดือนตุลาคมโดยผู้ได้รับต้องมีคุณสมบัติดังนี่

  • พลเรือนสำหรับการให้บริการที่โดดเด่นให้แก่รัฐ
  • สมาชิกของกองทัพสำหรับการบริการที่เป็นแบบอย่าง
  • บรรดาผู้ที่รับการส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประชาชนและในการเสริมสร้างสันติภาพ
  • ผู้ที่มีรางวัลบริการเพื่อรัฐโซเวียตและสังคม

สมุดภาพแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข