อาหารสังเคราะห์ Murashige and Skoog (อังกฤษ: Murashige and Skoog mediumue) หรือ (MSO หรือ MS0 (MS-zero)) เป็นอาหารที่ใช้เลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คิดค้นขึ้นโดย Toshio Murashige และ Folke K. Skoog ใน พ.ศ. 2505 ระหว่างการศึกษาเพื่อหาสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชชนิดใหม่ เป็นอาหารทั่วไปที่ใช้ในการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช [1]

ส่วนผสมแก้ไข

ธาตุอาหารหลักแก้ไข

ธาตุอาหารรองแก้ไข

สารอินทรีย์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Trigiano, Robert N. & Gray, Dennis J. (2010). Plant Tissue Culture, Development and Biotechnology. Boca Raton: CRC Press. p. 186. ISBN 1-4200-8326-0.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  • Murashige T and Skoog F (1962) A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. Physiol Plant 15(3): 473-497.