โมโนไซต์

(เปลี่ยนทางจาก Monocyte)

โมโนไซต์ (อังกฤษ: monocyte) เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง และเป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์ โมโนไซต์ปกติจะมีประมาณ 3 - 5 % มีอายุ 5 - 6 วัน ทำหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมด้วยวิธีฟาโกไซโทซิส มีความสามารถสูงพอ ๆ กับ นิวโทรฟิล (neutrophil) และสร้าง แอนติบอดี (antibody) ต่อต้านเชื้อโรค

ภาพวาดของเม็ดเลือดขาวโมโนซัยต์

หน้าที่ของโมโนไซต์ (อังกฤษ: monocyte) โมโนไซต์ มีหน้าที่ป้องร่างกายเช่นเดียวกับนิวโทรฟิล สามารถกินเชื้อจุลินทรีย์ เช่น บักเตรี เชื้อรา ยีสต์ หรือแม้แต่เม็ดเลือดแดง โดยที่โมโนไซต์สามารถกินของใหญ่ ๆ ได้ บางทีจึงเรียกกันว่า แมคโครฟาจ (macrophage) เทียบกับนิวโตรฟิล ซึ่งเรียกว่า ไมโครเฟจ (microphage) โมโนไซต์มีชีวิตในกระแสโลหิตที่หมุนเวียนเพียงระยะสั้นเท่านั้น ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายเข้าสู่เนื้อเยื่อ แล้วเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็น ฮิสติโอไซท์ (Histiocyte)