เอ็มไอที โอเพนคอร์สแวร์

(เปลี่ยนทางจาก MIT OpenCourseWare)
เอ็มไอที โอเพนคอร์สแวร์

เอ็มไอที โอเพนคอร์สแวร์ (MIT OpenCourseWare หรือ MIT OCW) เป็นโครงการของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (เอ็มไอที) ที่ให้เอกสารการเรียนทุกชนิดสำหรับเด็กนักเรียนปริญญาตรี โทและเอก สามารถให้ทุกคนสามารถอ่านได้ฟรีผ่านทางเว็บไซต์ โดยกำหนดจะสามารถให้บริการทั้งหมดได้ในปี พ.ศ. 2550 โครงการนี้ได้เริ่มประกาศในปี พ.ศ. 2544 โครงการเอ็มไอที โอเพนคอร์สแวร์ ได้รับทุนสนับสนุนโดย องค์กรวิลเลียมแอนด์ฟลอราฮิวเลตต์ องค์กรแอนดรูว์ ดับเบิลยู. เมลลอน และทางสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ โดยลิขสิทธิ์ของเอกสารทั้งหมดอยู่ภายใต้คณาจารย์และสมาชิกของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์

ในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2548 มีวิชาเรียนทั้งหมด 1,435 วิชาที่สามารถเข้าดูได้ ซึ่งวิชาต่างๆ จะมีเนื้อหาการเรียน การบ้าน และข้อสอบพร้อมคำเฉลย โดยในบางวิชาจะมีการเรียนแบบโต้ตอบผ่านทางเว็บไซต์ หรือแม้แต่วิดีโอที่สามารถดูการเรียนการสอนโดยอาจารย์จากเอ็มไอที

ในเมืองไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีโครงการแปลเนื้อหาเป็นภาษาไทยบางส่วน

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข