บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากยังไม่มีชื่อภาษาไทยที่กระชับ เหมาะสม หรือไม่รู้วิธีอ่านในภาษาไทย

Loweinaเป็นประเภทของปลาตะเกียง

สายพันธุ์แก้ไข

สายพันธุ์ที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันคือ:[1]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Froese, Rainer, and Daniel Pauly, eds. (2012). Species of Loweina in FishBase. April 2012 version.