แคสเปอร์สกี

(เปลี่ยนทางจาก Kaspersky)

แคสเปอร์สกี (อังกฤษ: Kaspersky; /kæˈspɜrski/ รัสเซีย: Касперского) คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่พัฒนาโดยบริษัท แคสเปอร์สกีแล็บ (อังกฤษ: Kaspersky Lab; รัสเซีย: Лаборатория Касперского) โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงมอสโกในประเทศรัสเซีย

แคสเปอร์สกีแล็บ เริ่มผลิตและพัฒนาโปรแกรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) โดยมีผู้ริเริ่มโครงการคือ ยูจีน แคสเปอร์สกี

ผลิตภัณฑ์ แก้

แคสเปอร์สกี อินเทอร์เน็ตซิเคียวริตี แก้

เป็นผลิตภัณฑ์ของแคสเปอร์สกี้ โดยมีคุณสมบัติการป้องกันไวรัสและมัลแวร์คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอีกทั้งยังช่วยป้องกันความเสี่ยงการโดนคุกคามทางไซเบอร์ได้อีกด้วย โดยเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของแคสเปอร์สกี้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

แคสเปอร์สกี แอนติไวรัส แก้

เป็นผลิตภัณฑ์ของแคสเปอร์สกี้ โดยมีคุณสมบัติการป้องกันไวรัสและมัลแวร์คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวิเคราะห์ไฟล์ที่เสียหายอันเกิดจากไวรัสหรือมัลแวร์ได้อีกด้วย

แคสเปอร์สกี โมเบิลซิเคียวริตี แก้

เป็นผลิตภัณฑ์ของแคสเปอร์สกี้ที่ออกแบบให้บริการสำหรับสมาร์ทโฟน ไอโอเอส และ แอนดรอยด์ โดยมีคุณสมบัติการป้องกันไวรัสและมัลแวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการป้องกันภัยคุกคามและรองรับการเชื่อมต่อ Secure VPN ที่ให้บริการโดยแคสเปอร์สกีอีกด้วย

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้