เคพีเอ็น อวอร์ด

การประกวดขับร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พ.ศ. 2526 - 2559)
(เปลี่ยนทางจาก KPN Award)
สำหรับฤดูกาลที่เพิ่งจบการแข่งขัน ดูที่ เคพีเอ็น อวอร์ด ครั้งที่ 25

การประกวดร้องเพลงถ้วยพระราชทานชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย หรือ เคพีเอ็น อวอร์ด เป็นการประกวดร้องเพลงในประเทศไทย จัดโดย กลุ่มสยามกลการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2526 จนถึงปัจจุบัน

เคพีเอ็น อวอร์ด
การประกวดร้องเพลงถ้วยพระราชทานชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
KPN25thLOGO.jpg
ภาพสัญลักษณ์รายการเคพีเอ็น อวอร์ด ครั้งที่ 25
ประเภทเรียลลิตี้โชว์
สร้างโดยกลุ่มสยามกลการ
เสนอโดยเศรษฐา ศิระฉายา
อุทุมพร ศิลาพันธ์
วิลลี่ แมคอินทอช (ครั้งที่ 19)
ทิน โชคกมลกิจ, ไดอาน่า จงจินตนาการ (ครั้งที่ 20)
พิษณุ นิ่มสกุล, ศกุนตลา เทียนไพโรจน์ (ครั้งที่ 22-25)
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย ประเทศไทย
การแพร่ภาพ
เครือข่าย/ช่องไทยทีวีสีช่อง 3 (ครั้งที่ 1-17,24-25)
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (ครั้งที่ 18-23)
เพลย์แชนแนล
แหล่งข้อมูลอื่น
เว็บไซต์

ประวัติแก้ไข

รายนามบุคคลผู้มีชื่อเสียงจากการประกวดแก้ไข

ปี 2526-2547แก้ไข

การประกวดร้องเพลง KPN แต่เดิมนั้นมีการประกวดร้องเพลงระดับประเทศ ภายใต้ชื่อ นิสสัน อวอร์ด และระดับยุวชน ยามาฮ่า อวอร์ด หรือที่เรียกว่าการประกวดร้องเพลงสยามกลการ ภายใต้การดูแลของคุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช โดยภายใต้ชื่อเดิมนั้นได้สร้างนักร้องระดับประเทศหลายคนที่มีผลงานดังถึงปัจจุบัน เช่น ธงไชย แมคอินไตย์ เริ่มต้นมาจากเวทีสยามกลการเช่นกัน [1] นอกจากนั้นเวทีนี้ยังสร้างศิลปินดังหลายคน ดังนี้

ระดับผู้ใหญ่แก้ไข

ระดับยุวชนแก้ไข

ปี 2548-ปัจจุบันแก้ไข

สถาบันดนตรี KPN มิวสิค, KPN Award ซึ่งรับหน้าที่ดูแลการประกวด KPN Award รวมทั้งค่ายเพลงที่ชื่อว่า KPN Award และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยแบรนด์ KPN Award นั้นมีมานานกว่า 20 ปี KPN มาจากชื่อคุณเกษม และคุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช โดยหน้าที่ในการดูแลธุรกิจปัจจุบันเป็นของลูกๆ ทั้ง 3 คน โดยที่รู้จักกันดีคือ “กรณ์ ณรงค์เดช” 1 ใน 3 ทายาทตระกูลณรงค์เดช ในฐานะบิ๊กบอส CEO KPN Award[2]

ในปี พ.ศ. 2559 การประกวด เคพีเอ็น อวอร์ด จะไม่มีการรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน แต่จะคัดเลือกจากผู้ผ่านเข้ารอบการประกวดนักร้องยอดเยี่ยมเครือสยามกลการในปีที่ผ่านมาแต่ไม่ได้รับรางวัล แล้วแข่งขันเพื่อเฟ้นหานักร้องยอดเยี่ยมคนที่ 25

ครั้งที่ รายชื่อผู้เข้าประกวด นักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย รองนักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย อันดับ 1 รองนักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย อันดับ 2
18 KPN 1 ณัฐพล วรรณพงศ์
KPN 2 ณภัทร ชาญหัตถศิลป์
KPN 3 ฉัตรชัย ภู่โชติ
KPN 4 สุภาพรรณ เสาวดี
KPN 5 ก๊องสุ์ ศุษณะ
KPN 6 ธิติมา เจริญศรี
KPN 7 ดวงพร พงศ์ผาสุข
KPN 8 น้ำฝน ภักดี
KPN 9 กรกันต์ สุทธิโกเศศ
KPN 10 อภิษฏา ลินเดอเบิร์ก
KPN 6 ธิติมา เจริญศรี[3] KPN 9 กรกันต์ สุทธิโกเศศ[4] KPN 8 น้ำฝน ภักดี[4]
19 KPN 1 นที คณารัตน์ปทุม
KPN 2 อันโทนี่ ทง
KPN 3 ลาลิน เกตุศิลป์
KPN 4 อภิษฏา ลินเดอเบิร์ก
KPN 5 อัครินทร์ ฉายแก้วสกุลชัย
KPN 6 อลงกรณ์ ศิริมหาวีโร
KPN 7 นลินธรณ์ เตมีสุภาพ
KPN 8 ปณิธิ ลีลาบัณฑิต
KPN 9 เอกพันธ์ วรรณสุทธิ์
KPN 10 สุภาพรรณ เสาวดี
KPN 11 จิตติ เฉลยจิตร์
KPN 12 ธัญนันท์ ทองศีรธนพงษ์[5][6]
KPN 9 เอกพันธ์ วรรณสุทธิ์[7] KPN 2 อันโทนี่ ทง KPN 12 ธัญนันท์ ทองศีรธนพงษ์
20 KPN 1 อลิสซาเบธ สิทธิเจริญยศ
KPN 2 จักรกฤษณ์ อินทนา
KPN 3 วิรังรอง อุดมศิลป์
KPN 4 แอริคา คัมมิ่งส์
KPN 5 พัชรพงษ์ ณรงค์มานพ
KPN 6 ธรรศภาคย์ ชี
KPN 7 ศุภชัย โพธิ์สลัด
KPN 8 พุฒิพัฒน์ ตันติวัฒนารมย์
KPN 9 เผ่าเพชร เจริญสุข
KPN 10 อนุรักษ์ บุญเพิ่มพูล
KPN 6 ธรรศภาคย์ ชี[8] KPN 4 แอริคา คัมมิ่งส์ KPN 1 อลิสซาเบธ สิทธิเจริญยศ
21 KPN 1 อรปภา จรัญกุลภัทร
KPN 2 กนกฉัตร มรรยาทอ่อน
KPN 3 แอนโธนี วิศรุต ทาสระคู
KPN 4 พงษ์ปิติ ผาสุขยืด
KPN 5 ศิริพงษ์ วสุนันต์
KPN 6 วทัญญู จิตติเสถียรพร
KPN 7 ภาวีญา ทองคำโฮ้ง
KPN 8 ภัทรกร สิริจัตุรภุช
KPN 9 กัญณภัทร วรบวรภัทร์(เดิมชื่อ อารดา ไกรพีรพรรณ)
KPN 10 อัญญดา อัศวโภคิน
KPN 6 วทัญญู จิตติเสถียรพร KPN 2 กนกฉัตร มรรยาทอ่อน KPN 4 พงษ์ปิติ ผาสุขยืด
22 KPN 1 ไหมแก้ว เพชรแก้ว
KPN 2 บุษรินทร์ งามดี
KPN 3 จีราภรณ์ วิเศษเจริญ
KPN 4 ธนปกรณ์ อุปลกะลิน
KPN 5 ปิยะบุตร ฉิมมณี
KPN 6 ธันยวุฒิ จัตุโพธิ์
KPN 7 ปรัชญ์ธนวิชญ์ ฆฤตภูริภาคย์
KPN 8 ธีระ จรรยาศิริกุล
KPN 9 ชยพล ปัญหกาญจน์
KPN 10 รักชน พุทธรังสี[9]
KPN 9 ชยพล ปัญหกาญจน์ KPN 3 จีราภรณ์ วิเศษเจริญ
KPN 4 ธนปกรณ์ อุปลกะลิน
KPN 10 รักชน พุทธรังสี
23 KPN 1 พรพรรณ มนชะติน
KPN 2 พุฒิเศรษฐ์ บุญผลพูนทวี
KPN 3 อารียา โรจนดิษฐ์
KPN 4 พีรวัส วิศิษฎ์วโรดม
KPN 5 ฐิติรัตน์ สำราญเริงจิตต์
KPN 6 อาฆ์ม อนันต์
KPN 7 สินีพร จิลลานนท์
KPN 8 ปิยะณัฐ แดงพูนผล
KPN 9 ปริยากร พลางกูร
KPN 10 เชตชวิน ชูประทุม
KPN 1 พรพรรณ มนชะติน KPN 10 เชตชวิน ชูประทุม KPN 4 พีรวัส วิศิษฎ์วโรดม
KPN 8 ปิยะณัฐ แดงพูนผล
24 KPN 1 เอกกมล บุญโพธิ์ทอง
KPN 2 หทัยชนก สวนศรี
KPN 3 ณัจยา นันทประดากร
KPN 4 ธันยาภัทร ศิริโชติ
KPN 5 ตะวัน สุวรรณรัตน์
KPN 6 ปวันรัตน์ อัศวะธนาพงศ์
KPN 7 กษิดิ์เดช หงส์ลดารมภ์
KPN 8 พศุตม์ เสนะเปรม
KPN 9 ธนกฤต เศรษฐะ
KPN 10 รัตนรวินท์ ลิมปวุฒิวรานนท์
KPN 7 กษิดิ์เดช หงส์ลดารมภ์ KPN 2 หทัยชนก สวนศรี KPN 1 เอกกมล บุญโพธิ์ทอง
KPN 6 ปวันรัตน์ อัศวะธนาพงศ์
25 KPN 1 กานต์ จั่นทอง
KPN 2 ชิดชนก มัญชุรัตน์
KPN 3 สุภาพรรณ เสาวดี
KPN 4 สุชัญญ์ญา นรปฏิพัทธิ์
KPN 5 อัครินทร์ ฉายแก้วสกุลชัย
KPN 6 ณัฐภัสสร สิมะเสถียร
KPN 7 เอกกมล บุญโพธิ์ทอง
KPN 8 เจินเจิน บุญสูงเนิน
KPN 1 กานต์ จั่นทอง KPN 3 สุภาพรรณ เสาวดี
KPN 6 ณัฐภัสสร สิมะเสถียร
KPN 7 เอกกมล บุญโพธิ์ทอง
KPN 2 ชิดชนก มัญชุรัตน์
KPN 4 สุชัญญ์ญา นรปฏิพัทธิ์
KPN 5 อัครินทร์ ฉายแก้วสกุลชัย
KPN 8 เจินเจิน บุญสูงเนิน

อ้างอิงแก้ไข

  1. สยามกลการ"จากเศษเหล็กสู่ธุรกิจหมื่นล้าน
  2. Marketing Insight: ไขกุญแจความสำเร็จ 2 ทศวรรษแบรนด์ ‘KPN Award
  3. "นก ธิติมา เจริญศรี". You2Play.
  4. 4.0 4.1 "นก (KPN 6) ซิวแชมป์ เคพีเอ็น อวอร์ด 2009". Kapook.
  5. "KPN Award 2012 แนะนำผู้เข้าแข่งขัน KPN 1 - KPN 6". Music MThai. 6 กันยายน 2011. Check date values in: |date= (help)
  6. "KPN Award 2012 แนะนำผู้เข้าแข่งขัน KPN 7 - KPN 12". Music MThai. 6 กันยายน 2011. Check date values in: |date= (help)
  7. "เพียว คว้ารางวัลอันทรงเกียรติ จากเวที KPN AWARD 2010". Music MThai. 6 กันยายน 2011. Check date values in: |date= (help)
  8. "บี้ คว้ารางวัลอันทรงเกียรติ จากเวที KPN AWARD 2011". Music MThai. 6 กันยายน 2011. Check date values in: |date= (help)
  9. "ผู้เข้าแข่งขัน 10 คนสุดท้าย KPN Award 2012". KPN Award. 2012.