เจดีบีซี

(เปลี่ยนทางจาก JDBC)

ภาวะเชื่อมต่อฐานข้อมูลของจาวา หรือ เจดีบีซี (อังกฤษ: Java Database Connectivity: JDBC) เป็นส่วนต่อประสานสำหรับภาษาจาวาที่ใช้กำหนดการเข้าถึงฐานข้อมูลของผู้รับบริการ โดยมีเมท็อดสำหรับสอบถามและปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล ซึ่งจะมุ่งไปที่ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

ภาพรวม แก้

Java Standard Edition จะมี JDBC เป็นส่วนหนึ่งมาตั้งแต่เผยแพร่ JDK 1.1 คลาสต่างๆของ JDBC จะบรรจุไว้ใน java.sql

JDBC คือ API (Application Programming Interface) หรือ library ในจาวาที่ใช้สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูลที่เป็นแบบ relational อย่างเช่น MS SQL, Oracle, MySQL, DB2, Informix เป็นต้น JDBC จะช่วยให้เราสามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ หรือเรียกดูข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลจากโปรแกรมจาวาที่เราเขียนขึ้นได้

สังเกตว่า JDBC จะเป็น API ที่ช่วยให้เราสามารถใช้งานฐานข้อมูลแบบ relational ได้ โดยลักษณะการเพิ่ม แก้ไข ลบ หรือเรียกดูข้อมูลจากฐานข้อมูลนั้นจะมีแนวคิดเป็นแบบ relational ด้วยเช่นกัน คือมองข้อมูลเป็น แถวและตาราง จะเห็นว่าแนวคิดแบบนี้จะไม่เหมือนกับแนวคิดที่เราใช้ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุที่เรามองข้อมูลหรือสิ่งต่าง ๆ เป็นวัตถุ นี่ทำให้เกิดความแตกต่างในแนวคิดของการมองข้อมูล JDBC ยังมองข้อมูลเป็น ตารางและแถว ในขณะที่โปรแกรมจาวาจัดการข้อมูลเป็นแบบวัตถุ

ด้วยเหตุนี้เอง จึงมีความพยายามที่จะลดความแตกต่างของแนวคิดที่ใช้ในการมองข้อมูล แทนที่เราจะใช้ JDBC ในการติดต่อกับฐานข้อมูลโดยตรง เราก็ใช้ software ที่ทำหน้าที่เป็น object-relational mapping คือเปลี่ยนข้อมูลจากที่อยู่ในรูปของ ตารางและแถวให้อยู่ในรูปของวัตถุ เวลาเราใช้งานฐานข้อมูลแบบ relational เราก็ไม่จำเป็นต้องมองข้อมูลเป็นแบบตารางและแถวอีกต่อไป เราสามารถมองข้อมูลและจัดการข้อมูลเหล่านั้นในรูปของ objects ได้เลย ทำให้สะดวกในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุมากขึ้น object-relational mapping ที่หลายคนนิยมใช้กันก็คือ Hibernate Hibernate จะทำหน้าที่ติดต่อกับฐานข้อมูลที่เป็นแบบ relational แล้วเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้นให้อยู่ในรูปของ objects ที่โปรแกรมของเราสามารถนำไปใช้ได้ง่าย

แหล่งข้อมูลอื่น แก้