เปิดเมนูหลัก

ISO 3166-2:AU เป็นรหัสมาตรฐาน ISO ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ISO 3166-2 ใช้อธิบายถึงตำ​แหน่ง​ส่วน​การปกครองต่างๆ​ หรือ​เขตการปกครองอิสระในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งทั้งหมดจะแทนรายชื่อทั้ง 6 รัฐ (state) และ 3 ดินแดน (territory)

รายชื่อรหัสแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข