เสรีภาพทางข้อมูลข่าวสาร

(เปลี่ยนทางจาก Freedom of information)

เสรีภาพทางข้อมูลข่าวสาร (อังกฤษ: Freedom of information) คือเสรีภาพของบุคคลหรือประชาชนในการเผยแพร่และบริโภคข้อมูล การเข้าถึงข่าวสาร คือการที่บุคคลสามารถแสวงหา รับ และให้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบางครั้งรวมถึง "ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้แบบคนพื้นเมืองและแบบดั้งเดิม เสรีภาพทางข้อมูลข่าวสาร การสร้างทรัพยากรความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ อย่างบนอินเทอร์เน็ตและมาตรฐานแบบเปิดและ การเข้าถึงแบบเปิด และความสามารถในการหาข้อมูลได้ การอนุรักษ์ มรดกทางดิจิทัล การเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา เช่น ส่งเสริมการเข้าถึงเนื้อหาท้องถิ่นในภาษาที่เข้าถึงได้ การศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับทุกคน รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและอีเลิร์นนิง การแพร่กระจายของสื่อใหม่และความรู้และทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร และการรวมทางสังคมออนไลน์ รวมถึงการจัดการกับความไม่เท่าเทียมกันตามทักษะ การศึกษา เพศ อายุ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ และการเข้าถึงโดยผู้พิการ และการพัฒนาการเชื่อมต่อและ ICT ที่ราคาไม่แพง รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานมือถือ อินเทอร์เน็ต และบรอดแบนด์"[1][2]

อ้างอิง

แก้
  1. Keystones to foster inclusive Knowledge Societies (PDF). UNESCO. 2015. p. 107. เก็บ (PDF)จากแหล่งเดิมเมื่อ 11 November 2018. สืบค้นเมื่อ 3 January 2021.
  2. World Trends in Freedom of Expression and Media Development Global Report 2017/2018. UNESCO. 2018. p. 202. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 10 May 2021. สืบค้นเมื่อ 3 January 2021.