จักรพรรดิฮั่นชง

(เปลี่ยนทางจาก Emperor Chong of Han)

ฮั่นชง (จีน: 漢冲帝; พินอิน: Hàn Chōng Dì; เวด-ไจลส์: Han Ch'ung-ti; 143–145) ชื่อตัวว่า หลิว ปิ่ง (劉炳) เป็นพระเจ้าแผ่นดินจีนในราชวงศ์ฮั่น

จักรพรรดิฮั่นชง
漢冲帝
จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออก
จักรพรรดิจีน
ครองราชย์ค.ศ. 144–145
ก่อนหน้าฮั่นชุน
ถัดไปฮั่นจื่อ
ประสูติค.ศ. 143
หลิว ปิ่ง
สวรรคตค.ศ. 145
ราชวงศ์ฮั่น
พระราชบิดาจักรพรรดิฮั่นชุนตี้

หลิว ปิ่ง เป็นโอรสองค์เดียวของพระเจ้าฮั่นชุ่น เมื่อพระเจ้าฮั่นชุ่นสิ้นพระชนม์ หลิว ปิ่ง ก็สืบสันตติวงศ์ต่อ ขณะนั้น หลิว ปิ่ง มีอายุเพียงหนึ่งปี นางเหลียง น่า (梁妠) มารดาของหลิว ปิ่ง และเหลียง จี้ (梁冀) พี่ชายของนางเหลียง น่า จึงเข้าครอบงำราชการบ้านเมืองทั้งปวง นางเหลียง น่า มีใจซื่อสัตย์ต่อแผ่นดิน แต่เหลียง จี้ ตรงกันข้าม ราษฎรจึงเดือดร้อนแสนเข็ญ

ครั้นปี 145 หลิว ปิ่ง วายชนม์โดยไม่ปรากฏเหตุ อายุได้สามปี นางเหลียง น่า จึงยกหลิว จวั่น (劉纘) ญาติของหลิว ปิ่ง ขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ถัดมา

ก่อนหน้า จักรพรรดิฮั่นชง ถัดไป
จักรพรรดิฮั่นชุนตี้ จักรพรรดิจีน
(ค.ศ. 144–145)
จักรพรรดิฮั่นจื่อตี้