จักรพรรดิฮั่นจื้อ

(เปลี่ยนทางจาก จักรพรรดิฮั่นจื่อตี้)

ฮั่นจื้อ (จีนตัวย่อ: 漢质帝; จีนตัวเต็ม: 漢質帝;; พินอิน: Hàn Zhì Dì; เวด-ไจลส์: Han Chih-ti; 138–146) ชื่อตัวว่า หลิว จวั่น (劉纘) เป็นพระเจ้าแผ่นดินจีนในราชวงศ์ฮั่น

จักรพรรดิฮั่นจือ
漢質帝
จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออก
จักรพรรดิจีน
ครองราชย์ค.ศ. 145–146
ก่อนหน้าฮั่นชง
ถัดไปฮั่นฮวน
ราชวงศ์ฮั่น
พระราชบิดาหลิว หง, ปั๋วไห่เซี่ยวโหว (渤海孝王)
ประสูติค.ศ. 138
หลิว จวั่น
สวรรคตค.ศ. 146

หลิว จวั่น เป็นเหลนของพระเจ้าฮั่นจาง และเป็นญาติของพระเจ้าฮั่นชง เมื่อพระเจ้าฮั่นชงสิ้นพระชนม์ในปี 145 นางเหลียง น่า (梁妠) พระมารดาพระเจ้าฮั่นชง จึงยกหลิว จวั่น ขึ้นสืบสมบัติต่อ ขณะนั้น หลิว จวั่น ยังเยาว์นัก เหลียง จี้ (梁冀) พี่ชายของนางเหลียง น่า จึงได้เป็นใหญ่ในกิจการบ้านเมืองทั้งมวล เหลียง จี้ เป็นคนใจคด และที่สุดก็ฆ่าหลิว จวั่น ด้วยยาพิษ หลิว จวั่น อยู่ในสมบัติเพียงหนึ่งปี นางเหลียง น่า ก็ยกหลิว จื้อ (劉志) องค์ชายวัยสิบสี่ปี ขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ถัดมา

ก่อนหน้า จักรพรรดิฮั่นจื้อ ถัดไป
จักรพรรดิฮั่นฉงตี้ จักรพรรดิจีน
(145–146)
จักรพรรดิฮั่นฮวนตี้