ซีดีเอ็มเอ CDMA (Code Division Multiple Access Technology) อาจนิยามความหมายว่า “เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูลด้วยการกระจายหลายช่องทาง” ที่ใช้ในการส่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็น DATA หรือ VOICE จากผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ลูกข่าย (Terminal) คนที่หนึ่ง กระจาย/แพร่หรือส่งต่อให้ไปยังอีกคนหนึ่ง โดยข้อมูลที่ส่งไปจะถูกเข้ารหัสต่างๆกันภายในช่องทางเกทเวย์ (Gateway/ Terminal Gate Slotted) ช่องเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันไปพร้อมๆกันได้โดยไม่ต้องมาจากแหล่งเดียวกันและเป็นชนิดข้อมูลเดียวกันเลยก็ได้ (ที่ข้อมูลนั้นๆ อาจมีผสมกันทั้ง Voice หรือ Data หรืออย่างใดอย่างหนึ่งเลยก็ได้) ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการช่วงคลื่นวิทยุช่องส่งกำลังสัญญาณ(ช่วงคลื่นความถี่) หรือ Spectrum of Radio Cellular ที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดชนิดนึง กล่าวง่ายๆคือ เทคโนโลยีนี้มีความสามารถที่จะบริหารจัดการของข้อมูลหลายประเภทที่มาจากหลายเครื่องลูกข่ายมาบีบอัดเข้ารหัสเฉพาะจุดปลายทางที่ต้องการแลกเปลี่ยนได้ไม่จำกัดในเวลาเดียวกันได้

ซึ่งในประเทศไทยมีผู้ให้บริการบนพื้นฐานของ CDMA คือ Truemove-H (ทรูมูฟเอช) หรือชื่อเดิมคือ Hutchison หรือ Hutch และ my NT Mobile by CAT CDMA ที่ให้บริการโทรศัพท์มือถือในเทคโนโลยี CDMA2000 1x แต่ CAT CDMA นั้นเป็นชื่อเครือข่ายในเทคโนโลยี 2G และ my 3G, my 4G นั้นเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่เป็น3G และ 4G ในปัจจุบัน

CDMA (Code Division Multiple Access) เป็นรูปแบบของเทคโนโลยีการสื่อสารอีกประเภทหนึ่งที่มีให้บริการอย่างแพร่หลาย ได้รับการคิดค้นและพัฒนาโดยบริษัท Qualcomm ระบบ CDMA จะทำงานโดยการแปลงคลื่นเสียงไปเป็นข้อมูลดิจิแบบตอล และถูกนำไปเข้ารหัสเฉพาะสำหรับการใช้งานในแต่ละครั้ง ซึ่งทำให้ระบบ CDMA นั้นสามารถรองรับการใช้งานจากเครื่องลูกข่ายได้ในจำนวนมาก

ในระบบ CDMA นั้นยังแบ่งเทคโนโลยีออกไปได้หลายแบบ อาทิเช่น CDMA One (IS-95A และ IS-95B), CDMA 2000 1x และ CDMA 2000 1xEVCDMA 2000 1xเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาจาก CDMA เดิม โดยได้เพิ่มความสามารถในด้านการรองรับการใช้งานโทรศัพท์ และการรับส่งข้อมูลให้มีความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น 153 kbps ทำให้สามารถใช้งานมัลติมีเดียได้สะดวกมากขึ้น

รูปแบบของ CDMAแก้ไข

  • CDMA2000
  • CDMA2000 1x
  • CDMA2000 1x ev-do

อ้างอิงแก้ไข