Code division multiple access

(เปลี่ยนทางจาก CDMA)

ซีดีเอ็มเอ : CDMA (Code Division Multiple Access Technology) อาจนิยามความหมายว่า “เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูลด้วยการกระจายหลายช่องทาง” ที่ใช้ในการส่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็น DATA หรือ VOICE จากผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ลูกข่าย (Terminal) คนที่หนึ่ง กระจาย/แพร่หรือส่งต่อให้ไปยังอีกคนหนึ่ง โดยข้อมูลที่ส่งไปจะถูกเข้ารหัสต่างๆกันภายในช่องทางเกทเวย์ (Gateway/ Terminal Gate Slotted) ช่องเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันไปพร้อมๆกันได้โดยไม่ต้องมาจากแหล่งเดียวกันและเป็นชนิดข้อมูลเดียวกันเลยก็ได้ (ที่ข้อมูลนั้นๆ อาจมีผสมกันทั้ง Voice หรือ Data หรืออย่างใดอย่างหนึ่งเลยก็ได้) ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการช่วงคลื่นวิทยุช่องส่งกำลังสัญญาณ(ช่วงคลื่นความถี่) หรือ Spectrum of Radio Cellular ที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดชนิดนึง กล่าวง่ายๆคือ เทคโนโลยีนี้มีความสามารถที่จะบริหารจัดการของข้อมูลหลายประเภทที่มาจากหลายเครื่องลูกข่ายมาบีบอัดเข้ารหัสเฉพาะจุดปลายทางที่ต้องการแลกเปลี่ยนได้ไม่จำกัดในเวลาเดียวกันได้

ซึ่งในประเทศไทยมีผู้ให้บริการที่เครือข่ายมาจากโครงข่าย CDMA มาตั้งแต่แรกที่สามารถอัพเกรดโครงข่ายเดิมในมือขึ้นเป็น W-CDMA ให้บริการ 3G W-CDMA ที่กลุ่มทรูฯ แจ้งเปลี่ยนนามนิติบุคคลคู่สัญญาสัมปทานและเครือข่ายใหม่เป็น Truemove-H (บมจ. Real Move) หลังจากได้สิทธิ์รับช่วงต่อคลื่นสัมปทาน Hutch บนความถี่ 700/2,100 mHz ฝั่ง CDMA โดยให้บริการเครือข่ายแบบลูกผสมด้วยการโรมมิ่งร่วมกับคลื่นของ Truemove (บมจ. TA Orange) บน ความถี่ 850/1,900 mHz เพื่อรองรับสลับช่วงต่อเนื่องกับ GPRS/EDGE ฝั่ง GSM สำเร็จได้เป็นรายแรก คือ Truemove-H (ทรูมูฟเอช) ซึ่งเกิดขึ้นจากการควบรวมกิจการระหว่าง Truemove และ Hutch หรือรู้จักกันเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายเอกชนรายที่ 4 ของไทยให้บริการครอบคลุมทั้ง 4 ภาค 24 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ก่อนควบรวมกิจการกับ ทรูมูฟ : truemove ก็คือ ฮัทชิสัน ซีเอที ไวเลส มัลติมีเดีย : Hutchison CAT Wireless Multimedia หรือ ฮัชท์ : Hutch และในส่วนภูมิภาคจังหวัดอื่นๆ ที่เหลือโดยรัฐคือ กสท. โทรคมนาคมในชื่อ แคท ซีดีเอ็มเอ : CAT CDMA ที่เป็น 2 ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือที่ให้บริการในเทคโนโลยี CDMA2000 1x ในยุค 2G และรีแบรนด์เป็น my3G by CAT, my4G by NT และปัจจุบันคือ NT Mobile 5G

CDMA (Code Division Multiple Access) เป็นรูปแบบของเทคโนโลยีการสื่อสารอีกประเภทหนึ่งที่มีให้บริการอย่างแพร่หลาย ได้รับการคิดค้นและพัฒนาโดยบริษัท Qualcomm ระบบ CDMA จะทำงานโดยการแปลงคลื่นเสียงไปเป็นข้อมูลดิจิแบบตอล และถูกนำไปเข้ารหัสเฉพาะสำหรับการใช้งานในแต่ละครั้ง ซึ่งทำให้ระบบ CDMA นั้นสามารถรองรับการใช้งานจากเครื่องลูกข่ายได้ในจำนวนมาก

ในระบบ CDMA นั้นยังแบ่งเทคโนโลยีออกไปได้หลายแบบ อาทิเช่น CDMA One (IS-95A และ IS-95B), CDMA 2000 1x และ CDMA 2000 1xEVCDMA 2000 1xเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาจาก CDMA เดิม โดยได้เพิ่มความสามารถในด้านการรองรับการใช้งานโทรศัพท์ และการรับส่งข้อมูลให้มีความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น 153 kbps ทำให้สามารถใช้งานมัลติมีเดียได้สะดวกมากขึ้น

รูปแบบของ CDMA

แก้
  • CDMA2000
  • CDMA2000 1x
  • CDMA2000 1x ev-do

อ้างอิง

แก้