บล็อกเกอร์

(เปลี่ยนทางจาก Blogspot)

บล็อกเกอร์ (อังกฤษ: Blogger) เป็นบริการบล็อกของกูเกิล ภายหลังจากทดลองให้บริการในช่วงระยะพัฒนา และลงทะเบียนได้โดยไม่ขึ้นอยู่กับกูเกิล หรือไม่จำเป็นต้องใช้จีเมลมาระยะหนึ่ง ปัจจุบันการใช้บริการบล็อกเกอร์จำเป็นต้องใช้จีเมล์ในการกรอกเป็นรหัสผ่าน และสิ้นสุดเบต้าเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549[1]

Blogger
ประเภทเว็บบล็อก
ภาษาที่ใช้ได้49 ภาษา
เจ้าของกูเกิล
สร้างโดยไพรา แลบส์
ยูอาร์แอลblogger.com
ลงทะเบียนจำเป็นสำหรับการเพิ่มเนื้อหา

บล็อกเกอร์ คิดค้นขึ้นโดยไพรา แลบส์ (Pyra Labs) ในปี พ.ศ. 2542 ที่อยู่ของการลงทะเบียนจะอยู่ที่ blogger.com เมื่อลงทะเบียนแล้วจะบันทึกบล็อกในรูป blogname.blogspot.com

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้