ดาวเทียมเป่ยโต่ว

(เปลี่ยนทางจาก Beidou)
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

เป่ย โต่ว เป็นดาวเทียมนำร่องของจีน ถูกส่งขึ้นวงโครเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2550 จากศูนย์ยิงส่งดาวเทียมซีชาง[ต้องการอ้างอิง]

อ้างอิงแก้ไข