อาดุลฟุราตอยนีวาตาน

(เปลี่ยนทางจาก Ardh Alforatain)

เพลงชาติอิรัก ซึ่งเคยใช้ในสมัยพรรคบะอัธของประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซน มีชื่อว่า "Ardulfurataini Watan" อาหรับ: أرض الفراتين‎ แปลว่า ดินแดนแห่งสองสายน้ำ คำว่าสองสายน้ำนี้ หมายถึง แม่น้ำไทกริส และแม่น้ำยูเฟรติส ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านที่ราบลุ่มเมโสโปเตเมีย อันเป็นที่ตั้งของประเทศอิรักในปัจจุบัน ประพันธ์เนื้อร้องโดย ชาฟิค อัลกามาลี (Shafiq Alkamali) ทำนองโดย วาลิด จอร์จ โกลเมียห์ (Walid Georges Gholmieh)

Ardulfurataini Watan
อาดุลฟุราตอยนีวาตาน
أرض الفراتين
Ardulfurataini.jpg
เนื้อร้องชาฟิค อัลกามาลี, พ.ศ. 2522
ทำนองวาลิด จอร์จ โกลเมียห์
รับไปใช้17 กรกฎาคม พ.ศ. 2524
เลิกใช้พ.ศ. 2546
ตัวอย่างเสียง
อาดุลฟุราตอยนีวาตาน (บรรเลง)
ฉบับ ค.ศ. 1983
ฉบับ ค.ศ. 1985

เดิมเพลงนี้ได้มีการประกาศใช้เป็นเพลงชาติเมื่อ พ.ศ. 2522 ต่อมาเมื่อประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซน พ้นจากอำนาจในปี พ.ศ. 2546 แล้ว รัฐบาลอิรักชุดใหม่ก็ได้เลือกเอาเพลง เมาฏินี มาใช้เป็นเพลงชาติแทน อย่างไรก็ตาม เพลงนี้ก็ยังคงใช้เป็นเพลงชาติอิรักกันอย่างกว้างขวางต่อไป แม้เพลงนี้จะไม่ได้รับการรับรองจากทางการอิรักก็ตาม

เนื้อร้องแก้ไข

"อาดุลฟุราตอยนีวาตาน"
อาหรับ การทับศัพท์ คำแปล
ประสานเสียง

𝄇 وطنٌ مدَّ على الأفقِ جناحا
وارتدى مجد الحضارات وِشاحا
بُوركتْ أرضُ الفراتين وطن
 عبقري المجد عزماً وسماحا 𝄆

𝄆 Waṭanun maddā ʿalā l-ufqi ǧanāḥā,
Wa-irtaddā maǧda l-ḥadārāti wišāḥā,
Bōrikat arḍu l-Furātayni waṭan,
ʿAbqarīya l-maǧd ʿazman wa-samāḥā. 𝄇

𝄆 มาตุภูมิประจักษ์เหนือขอบฟ้า
และความรุ่งเรืองของอารยธรรมเปรียบอาภรณ์
แผ่นดินยูเฟรติสสันติสุข
ถิ่นเกิดของความมุ่งมั่นและความอดทนแห่งเกียรติยศ 𝄇

บทที่ 1

𝄇 هذه الأرض لهيبٌ وسنا
وشموخٌ لا تُدَانِيه سَما 𝄆
جبل يسمو على هَامِ الدنا
وسهولٌ جسَّدت فينا الإبا
بابل فينا وآشور لنا
وبنا التاريخ يَخْضَلُّ ضِيا
نحن في الناس جمعنا وحدنا
غضبة السيف وحلم الأنبياء
𝄇 حين أوقدنا رمال العُرْب ثورة
وحملنا راية التحرير فكرة 𝄆
منذ أن لزَّ مُثنى الخيل مُهْره
وصلاح الدين غطاها رِماحا

𝄆 Hathihi l-Arḍu lahibun wa sanā
Wa shomukhōn lā tōdānihi samā 𝄇
Ǧabalun yasmō ʿalā hām l-Duna
Wa sohōlon ǧāssādat fina l-iba
Babelu fina wa Ashuru lānā
Wa bina t-tarikhu yakhdhallu ḍiya
Naḥnu fin-nas ǧamāʿana waḥdana
Ghādbātas sayfi wa ḥelm al-anbiya
𝄆 Ḥina awqādna rimal l-ōrbi thawrah
Wa ḥāmalna rāyātat taḥriri fikrah 𝄇
Monthō an lazza muthānna l-khayli mohrah
Wa Salāḥuddini ghāttāha rimaḥa

𝄆 This homeland is made of flame and splendor
And pride unmatched by the highest heaven. 𝄇
[It is] a mountain that rises above the tops of the world
And a plain that embodies our pride.
Babylon is inherent in us and Assyria is ours,
And with us History [itself] radiates with light,
We alone, from among mankind, combined [in possession]
The anger of the sword and the patience of the prophets.
𝄆 When we ignited the sands of Arabs into a revolution
And bore the flag of liberty as an ideology 𝄇
Since al-Muthanna of Horses charged
And Saladin covered it with spears!

ประสานเสียง

𝄇 وطنٌ مدَّ على الأفقِ جناحا
وارتدى مجد الحضارات وِشاحا
بُوركتْ أرضُ الفراتين وطن
 عبقري المجد عزماً وسماحا 𝄆

𝄆 Waṭanun maddā ʿalā l-ufqi ǧanāḥā,
Wa-irtaddā maǧda l-ḥadārāti wišāḥā,
Bōrikat arḍu l-Furātayni waṭan,
ʿAbqarīya l-maǧd ʿazman wa-samāḥā. 𝄇

𝄆 A motherland has extended its wings over the horizon,
And wore the glory of civilizations as a garment
Blessed be the land of the Euphrates
A homeland of glorious determination and tolerance. 𝄇

บทที่ 2

𝄇 قسماً بالسيف والقول الأبي
وصهيل الخيل عند الطلب 𝄆
إننا سور مداها الأرحب
وهدير الشعب يوم النُّوَّب
أورثتنا البِيْدُ رايات النبي
والسجايا والشموخ اليعربي
مَجِّدي، جَذْلَى، بلاد العرب
نحن أشرقنا فيا شمس أغربي
𝄇 الجباه السُّمْرُ بِشْرٌ ومحبة
وصمودٌ شقَّ للإنسان دربه 𝄆
أيها القائد للعلياء شعبه
اجعل الآفاق للصولات ساحة

𝄆 Qasamān bes-sayfi wa l-qawli l-ābi
Wa sahil l-khayli ʿend t-talābi 𝄇
Innana sōrō ḥimāha l-arḥabi
Wa hadiru sh-shaʿāb yawmal nowwabi
Awrathatna r-reeḥu rayāt n-nabi
Wa s-saǧāyā wa sh-shōmōkh l-yaʿarobi
Maǧǧidy, ǧathla, belada l-ʿarabi
Naḥnu āshrāqna fa ya shams ughrubi
𝄆 Al-ǧebahō s-somrō bishrōn wa maḥabba
Wa sōmodōn shāqqa le-linsāni darbāh 𝄇
Ayyuha l-qaʿidu lel-ʿalyaa'i shʿabah
Eǧa'āli l-āfāq les-sawlati sāḥa

𝄆 We pledge by sword and the speech of pride
And the neighing of horses when in duty 𝄇
We are the wall of its limitless range
And the roarings of people in days of war
We inherited the flags of the Prophet from desert
And the Arabian nature and pride
Glorify well the Land of the Arabs
We have risen, oh Sun set
𝄆 The tanned foreheads are filled with laughter and love
And firmness that cruised for humans their way 𝄇
O you who is leading his people to supreme elevation
Make of the horizons our battlefields

ประสานเสียง

𝄇 وطنٌ مدَّ على الأفقِ جناحا
وارتدى مجد الحضارات وِشاحا
بُوركتْ أرضُ الفراتين وطن
 عبقري المجد عزماً وسماحا 𝄆

𝄆 Waṭanun maddā ʿalā l-ufqi ǧanāḥā,
Wa-irtaddā maǧda l-ḥadārāti wišāḥā,
Bōrikat arḍu l-Furātayni waṭan,
ʿAbqarīya l-maǧd ʿazman wa-samāḥā. 𝄇

𝄆 A motherland has extended its wings over the horizon,
And wore the glory of civilizations as a garment
Blessed be the land of the Euphrates
A homeland of glorious determination and tolerance. 𝄇

บทที่ 3

𝄇 يا سرايا البعث يا أُسْدَ العرين
يا شموخ العز والمجد التليد 𝄆
ازحفي كالهول للنصر المبين
وابعثي في أرضنا عهد الرشيد
نحن جيل البذل فجر الكادحين
يا رحاب المجد عدنا من جديد
أمة تبني بعزم لا يلين
وشهيدٍ يقتفي خَطْوَ شهيد
𝄇 شعبنا الجبار زهو وانطلاق
وقلاع العز يبنيها الرفاق 𝄆
دُمْتَ للعُرْبِ مَلاذاً يا عراق
وشموساً تجعل الليل صباحا

𝄆 Ya sarāyā l-baʿathi ya osd l-ʿarin
Ya shmōkh l-ʿEzi wa l-maǧd l-tālid 𝄇
Izāḥāfi kalhawli len-nāsri l-mubin
Wa-baʿathi fi Arḍina ʿahd r-Rāshid
Nahnu ǧil l-ba'thi, faǧru l-kadihin
Ya riḥāb l-maǧdi ʿodna min ǧadid
Ummatun tabni biʿazmin la yaleān
Wa shahidin yaqtāfi khatwa shahid
𝄆 Shaʿabuna l-ǧabbaro zahwōn wa āntilāq
Wa qelāʿu l-ʿezzi yabniha r-rifāq 𝄇
Domta le-lʿorbi malāthan Ya ʿIrāq
Wa shomōsan taǧalu l-layl sabāḥā.

𝄆 Oh company of al-Ba'th, you pride of lions,
Oh pinnacle of pride and of inherited glory, 𝄇
Advance, like terror, to a certain victory
And resurrect the time of al-Rashid in our land!
We are a generation who give all and toil to the utmost.
Oh expanse of glory, we have returned anew
To a nation that we build with unyielding determination.
And each martyr follows the footsteps of a former martyr.
𝄆 Our mighty nation is filled with pride and vigor
And the comrades build the fortresses of glory. 𝄇
May you remain forever a refuge for all the Arabs, Oh Iraq
And be as suns that turn night into day!

ประสานเสียง

𝄇 وطنٌ مدَّ على الأفقِ جناحا
وارتدى مجد الحضارات وِشاحا
بُوركتْ أرضُ الفراتين وطن
 عبقري المجد عزماً وسماحا 𝄆

𝄆 Waṭanun maddā ʿalā l-ufqi ǧanāḥā,
Wa-irtaddā maǧda l-ḥadārāti wišāḥā,
Bōrikat arḍu l-Furātayni waṭan,
ʿAbqarīya l-maǧd ʿazman wa-samāḥā. 𝄇

𝄆 A motherland has extended its wings over the horizon,
And wore the glory of civilizations as a garment
Blessed be the land of the Euphrates
A homeland of glorious determination and tolerance. 𝄇

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข