Agave tequilana มักจะเรียกว่า blue agave (agave azul) หรือ tequila agave เป็นอะกาเวที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของรัฐฮาลิสโกของเม็กซิโก เนื่องจากใช้เป็นส่วนผสมของเตกีลา เครื่องดื่มกลั่นที่เป็นที่รู้จัก พืชนี้จะสร้างน้ำตาลเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฟรักโทส ในแกนของพืชมีลักษณะสำคัญที่ทำให้เหมาะสำหรับการจัดทำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Tequila agave
Agave tequilana 1.jpg
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ edit
อาณาจักร: พืช
เคลด: พืชดอก
เคลด: พืชใบเลี้ยงเดี่ยว
อันดับ: หน่อไม้ฝรั่ง
วงศ์: หน่อไม้ฝรั่ง
วงศ์ย่อย: ศรนารายณ์
สกุล: Agave
F.A.C. Weber
สปีชีส์: Agave tequilana
ชื่อทวินาม
Agave tequilana
F.A.C. Weber
ชื่อพ้อง[1]
  • Agave angustifolia subsp. tequilana (F.A.C.Weber) Valenz.-Zap. & Nabhan
  • Agave palmeris Trel.
  • Agave pedrosana Trel.
  • Agave pes-mulae Trel.
  • Agave pseudotequilana Trel.
  • Agave subtilis Trel.

Agave tequilana เป็นพืชพื้นเมืองของรัฐฮาลิสโก, รัฐโกลีมา, รัฐนายาริต และอากวัสกาเลียนเตส ในเม็กซิโก พืชเหมาะสมในสถานที่ที่มีความสูงกว่า 1,500 เมตร (5,000 ฟุต) และเติบโตในดินอุดมสมบูรณ์และเป็นทราย

อ้างอิงแก้ไข