ส่วนของ ระบบจำแนกประเภทยาตามการรักษาทางกายวิภาคศาสตร์ (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System)

D ระบบผิวหนัง (Dermatologicals)

D10A Anti-acne preparations for topical useแก้ไข

D10AA Corticosteroids, combinations for treatment of acneแก้ไข

D10AA01 ฟลูโอโรเมโทโลน
D10AA02 เมไทล์เพรดนีโซโลน
D10AA03 เด็กซาเมทาโซน

D10AB Preparations containing sulfurแก้ไข

D10AB01 ไบทิโอนอล
D10AB02 ซัลเฟอร์
D10AB03 ไทโอโซโลน
D10AB05 เมซัลเฟน

D10AD Retinoids for topical use in acneแก้ไข

D10AD01 เทรทิโนอิน
D10AD02 เรตินอล
D10AD03 เอดาพาลีน
D10AD04 ไอโซเทรทิโนอิน
D10AD05 โมเทรทิไนด์
D10AD51 เทรทิโนอินผสม
D10AD54 ไอโซเทรทิโนอินผสม

D10AE Peroxidesแก้ไข

D10AE01 เบนโซอิลเพอร์ออกไซด์
D10AE51 เบนโซอิลเพอร์ออกไซด์ผสม

D10AF Anti-infectives for treatment of acneแก้ไข

D10AF01 คลินดามัยซิน
D10AF02 อิริโทรมัยซิน
D10AF03 คลอแรมเฟนิึคอล
D10AF04 เมโคลไซคลีน
D10AF52 อิริโทมัยซินผสม

D10AX Other anti-acne preparations for topical useแก้ไข

D10AX01 อะลูมิเนียมคลอไรด์
D10AX02 เรซอร์คีนอล
D10AX03 กรดอะซีลาริก
D10AX04 อะลูมีเนียมออกไซด์
D10AX30 Various combinations

D10B Anti-acne preparations for systemic useแก้ไข

D10BA Retinoids for treatment of acneแก้ไข

D10BA01 ไอโซเทรทิโนอิน

D10BX Other anti-acne preparations for systemic useแก้ไข

D10BX01 อิคทาโซล