บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอื่น หรือใช้อักษรในภาษาอื่น เนื่องจากต้องการคงไว้ตามต้นฉบับ หรือไม่มีชื่อภาษาไทยที่เหมาะสม

.us เป็นโดเมนอินเทอร์เน็ตระดับบนสุดตามรหัสประเทศ (ccTLD) สำหรับสหรัฐอเมริกา เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2528

.us
เริ่มใช้พ.ศ. 2528
ประเภท TLDโดเมนระดับบนสุดตามรหัสประเทศ
สถานะใช้งานอยู่
จดทะเบียนNeustar
ผู้สนับสนุนUnited States Department of Commerce
จุดมุ่งหมายการใช้งานโดเมนระดับบนสุดของสหรัฐอเมริกา
เอกสาร[1]
[2]
เว็บไซต์จดทะเบียน[3]

ดูเพิ่ม แก้