บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอื่น หรือใช้อักษรในภาษาอื่น เนื่องจากต้องการคงไว้ตามต้นฉบับ หรือไม่มีชื่อภาษาไทยที่เหมาะสม

.sv เป็นโดเมนอินเทอร์เน็ตระดับบนสุดตามรหัสประเทศ (ccTLD) สำหรับประเทศเอลซัลวาดอร์

.sv
SVNet -- El Punto que Se Ve
เริ่มใช้พ.ศ. 2533
ประเภท TLDโดเมนระดับบนสุดตามรหัสประเทศ
สถานะใช้งานอยู่
จดทะเบียนSVNet
ผู้สนับสนุนSVNet
จุดมุ่งหมายการใช้งานโดเมนระดับบนสุดของเอลซัลวาดอร์
ข้อจำกัดการจดทะเบียนMust have local contact
โครงสร้างRegistrations are at third level beneath various second-level names
เอกสารPolicies
เว็บไซต์จดทะเบียนSVNet

ดูเพิ่มแก้ไข