บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอื่น หรือใช้อักษรในภาษาอื่น เนื่องจากต้องการคงไว้ตามต้นฉบับ หรือไม่มีชื่อภาษาไทยที่เหมาะสม

.sj เป็นโดเมนอินเทอร์เน็ตระดับบนสุดตามรหัสประเทศ (ccTLD) สำหรับ สฟาลบาร์และยานไมเอน อันเป็นดินแดนพิเศษของนอร์เวย์ จดทะเบียนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2540 แต่ไม่ได้นำมาใช้ โดยจะใช้ .no ของประเทศนอร์เวย์แทน

ดูเพิ่มแก้ไข