บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอื่น หรือใช้อักษรในภาษาอื่น เนื่องจากต้องการคงไว้ตามต้นฉบับ หรือไม่มีชื่อภาษาไทยที่เหมาะสม

.fr เป็นโดเมนอินเทอร์เน็ตระดับบนสุดตามรหัสประเทศ (ccTLD) สำหรับประเทศฝรั่งเศส เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2529[1]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข