ไฮแจ็ค

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ไฮแจ็ค (อังกฤษ: Hijacking) แปลว่า ใช้กำลังเข้ายึด (โดยเฉพาะ ยานพาหนะ) สามารถหมายถึง