ไอพุตที่ 2 เป็นมเหสีของฟาโรห์อียิปต์โบราณของราชวงศ์ที่หก และยังเป็นน้องสาวและมเหสีของฟาโรห์เปปิที่ 2 เนเฟอร์กาเร

ไอพุตที่ 2
สุสานพีรามิดในซัคคารา
อาชีพพระราชินีแห่งอียิปต์
ศาสนาศาสนาอียิปต์โบราณ
คู่สมรสฟาโรห์เปปิที่ 2 เนเฟอร์กาเร
บิดามารดาฟาโรห์เปปิที่ 1

อ้างอิงแก้ไข