ไม้กายสิทธิ์ (อังกฤษ: Wand) เป็นไม้บาง ๆ มีลักษณะยาวตรง ใช้มือถือ ทำจากไม้ งาช้าง หินหรือโลหะ โดยทั่วไปในความหมายของภาษาสมัยใหม่ ไม้กายสิทธิ์มีความเป็นแบบแผนที่เกี่ยวข้องกับเวทมนตร์ แต่ก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน ซึ่งความเกี่ยวข้องดังกล่าวนำมาจากความหมายเดิมของคำว่า Wand ที่มีความหมายเหมือนกับคำว่า Rod และ Virge ที่มีการพัฒนาคล้ายกัน

ไม้กายสิทธิ์สมัยอียิปต์โบราณ จัดแดงที่พิพิธภัณฑ์บรูคลิน