ไมโครโฟน คืออุปกรณ์รับเสียงแล้วแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า เพื่อประมวลผลในเครื่องขยายเสียงหรืออุปกรณ์ผสมเสียงอื่น ๆ ไมโครโฟนประกอบด้วยขดลวดและแม่เหล็กเป็นหลัก เมื่อเสียงกระทบตัวรับในไมโครโฟน จะทำให้ขดลวดสั่นสะเทือนตัดกับสนามแม่เหล็ก จึงทำให้เกิดสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งเป็นหลักการทำงานตรงข้ามกับลำโพง โดยทั่วไปไมโครโฟนใช้รับเสียงพูดหรือเสียงร้องเพลง

ไมโครโฟน

ชนิดของไมโครโฟน แก้

ชนิดของไมโครโฟน แบ่งตามหลักการทางไฟฟ้า ได้ 2 ประเภท ได้แก่

 1. แบบไดนามิก
 2. แบบคอนเดนเซอร์
 • แบบไดนามิก ทำงานโดยการสั่นสะเทือนของขดลวด ที่อยู่รอบแกนแม่เหล็ก ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า อาศัยหลักการเหนี่ยวนำไฟฟ้า
 • แบบคอนเดนเซอร์ ปล่อยกระแสไฟฟ้าสายตรง ไหลไปยังตัวไมค์ ซึ่งมีแผ่นโลหะบางๆตรวจจับการสั่นสะเทือนของอากาศ แล้วเปิด-ปิดทางเดินของวงจรไฟฟ้า

การออกแบบและการใช้งาน แก้

ไมโครโฟนแบบสัมผัสจะจับการสั่นสะเทือนโดยตรงจากพื้นผิวแข็งหรือวัตถุ ตรงข้ามกับการสั่นสะเทือนของเสียงที่ส่งผ่านอากาศ การใช้งานประการหนึ่งคือการตรวจจับเสียงในระดับต่ำมาก เช่น เสียงที่มาจากวัตถุขนาดเล็กหรือแมลง[1][2][3] โดยทั่วไปไมโครโฟนจะประกอบด้วยทรานสดิวเซอร์แม่เหล็ก (คอยล์เคลื่อนที่) แผ่นสัมผัส และพินหน้าสัมผัส

ไมโครโฟนถูกนำมาใช้ในการใช้งานหลายอย่าง เช่น โทรศัพท์ เครื่องช่วยฟัง ระบบเสียงประกาศสาธารณะสำหรับคอนเสิร์ตฮอลล์และกิจกรรมสาธารณะ การผลิตภาพยนตร์ การแสดงสดและเสียงที่บันทึกไว้ การบันทึกเสียง วิทยุสองทาง โทรโข่ง[4] และการแพร่ภาพวิทยุและโทรทัศน์[5][6] นอกจากนี้ยังใช้ในคอมพิวเตอร์สำหรับการบันทึกเสียง การรู้จำเสียง VoIP และเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น เซ็นเซอร์อัลตราโซนิกหรือเซ็นเซอร์เคาะ

ไมโครโฟนแบบหนีบเสื้อได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานแบบแฮนด์ฟรี ไมโครโฟนขนาดเล็กเหล่านี้พอดีกับตัวกล้อง เดิมทีพวกมันถูกยึดไว้ด้วยเชือกที่คล้องคอ แต่โดยทั่วไปแล้วพวกมันจะติดอยู่กับเสื้อผ้าโดยใช้คลิป เข็มหมุด เทป หรือแม่เหล็ก[7][8]

ไมโครโฟนสเตอริโอจะรวมไมโครโฟนสองตัวไว้ในอุปกรณ์เครื่องเดียวเพื่อสร้างสัญญาณสเตอริโอ ไมโครโฟนสเตอริโอมักใช้สำหรับแอปพลิเคชันการออกอากาศหรือการบันทึกภาคสนาม ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะตั้งค่าไมโครโฟนคอนเดนเซอร์แยกกันสองตัวในการกำหนดค่า X-Y แบบคลาสสิกสำหรับการบันทึกเสียงสเตอริโอ[9][10] ไมโครโฟนบางตัวมีมุมครอบคลุมที่ปรับได้ระหว่างสองช่องสัญญาณ

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

อ้างอิง แก้

 1. "What is a microphone?". www.techtarget.com. สืบค้นเมื่อ 2024-01-21.
 2. "Contact Microphones". gamesounddesign.com. สืบค้นเมื่อ 2024-01-21.
 3. "12+ Different Types of Microphones". decibelpeak.com. สืบค้นเมื่อ 2024-01-21.
 4. "7 Things Your Radios Speaker Microphone Must Have". www.wvbandcoms.com. สืบค้นเมื่อ 2024-01-21.
 5. "About Microphones". www.squarock.com. สืบค้นเมื่อ 2024-01-21.
 6. "What is a microphone used for?". moorejustinmusic.com. สืบค้นเมื่อ 2024-01-21.
 7. "What's a Lavalier Microphone and How to Use It?". www.ac3filter.net. สืบค้นเมื่อ 2024-01-21.
 8. "Different types of microphones – When to use them?". audiophiles.co. สืบค้นเมื่อ 2024-01-21.
 9. "What Is A Stereo Microphone?". youraudiofix.com. สืบค้นเมื่อ 2024-01-21.
 10. "Stereo Microphone Techniques: The Ultimate Guide". audiouniversityonline.com. สืบค้นเมื่อ 2024-01-21.