ไมโครซอฟต์ พาวเวอร์พอยต์

ไมโครซอฟท์ พาวเวอร์พอยต์ เป็นโปรแกรมนำเสนอในชุดโปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ ผลิตโดยบริษัทไมโครซอฟท์ พาวเวอร์พอยต์ทำงานบนระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์ วินโดวส์และบนแมคโอเอสโดยรุ่นปัจจุบันคือไมโครซอฟท์ พาวเวอร์พอยต์ 2013 บนไมโครซอฟท์ วินโดวส์และ ไมโครซอฟท์ พาวเวอร์พอยต์ 2011 บนแมคโอเอส

ไมโครซอฟท์ พาวเวอร์พอยต์
Microsoft Office PowerPoint (2018–present).svg
Microsoft PowerPoint 2013 Default Screen.png
ไมโครซอฟท์ พาวเวอร์พอยต์ 2013 บน วินโดวส์ 7
ผู้พัฒนาไมโครซอฟท์
รุ่นล่าสุด2013 (15.0.4420.1017) / 2 ธันวาคม ค.ศ. 2012 (2012-12-02)
ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์ วินโดวส์ และ แม็คอินทอช
สัญญาอนุญาตจำกัดสิทธิ์
เว็บไซต์ไมโครซอฟท์ พาวเวอร์พอยต์

ไมโครซอฟท์ พาวเวอร์พอยต์รุ่นต่างๆแก้ไข

ประวัติการออกไมโครซอฟท์ พาวเวอร์พอยต์รุ่นสำหรับวินโดวส์รุ่นต่างๆ
ปี ชื่อ รุ่นที่ออก หมายเหตุ
พ.ศ. 2533 พาวเวอร์พอยต์ 2.0 สำหรับวินโดวส์ 3.0 Old version, no longer supported: 2.0 เปลี่ยนเลขรุ่นใหม่เพื่อให้ตรงกับรุ่นที่ออกมาสำหรับแมคอินทอช
พ.ศ. 2535 พาวเวอร์พอยต์ 3.0 สำหรับวินโดวส์ 3.1 Old version, no longer supported: 3.0
พ.ศ. 2536 พาวเวอร์พอยต์ 4 Old version, no longer supported: 4.0
พ.ศ. 2538 พาวเวอร์พอยต์สำหรับวินโดวส์ 95 Old version, no longer supported: 7.0 เปลี่ยนเลขรุ่นใหม่เพื่อให้ตรงกับรุ่นที่ออกมาของเวิร์ด
พ.ศ. 2540 พาวเวอร์พอยต์ 97 Old version, no longer supported: 8.0
พ.ศ. 2542 พาวเวอร์พอยต์ 2000 Old version, no longer supported: 9.0
พ.ศ. 2544 พาวเวอร์พอยต์ 2002 Old version, no longer supported: 10.0
พ.ศ. 2546 ออฟฟิศพาวเวอร์พอยต์ 2003 Old version, no longer supported: 11.0
พ.ศ. 2550 ออฟฟิศพาวเวอร์พอยต์ 2007 Older version, yet still supported: 12.0
พ.ศ. 2553 พาวเวอร์พอยต์ 2010 Older version, yet still supported: 14.0 ไม่นับรุ่น 13 เนื่องจากมีความเชื่อทางไสยศาสตร์เกี่ยวกับหมายเลข 13
พ.ศ. 2556 พาวเวอร์พอยต์ 2013 Older version, yet still supported: 15.0
พ.ศ. 2558 พาวเวอร์พอยต์ 2016 Current stable version: 16.0
ประวัติการออกไมโครซอฟท์ พาวเวอร์พอยต์รุ่นสำหรับแมคอินทอชรุ่นต่างๆ
ปี ชื่อ รุ่นที่ออก หมายเหตุ
พ.ศ. 2530 พาวเวอร์พอยต์ 1 Old version, no longer supported: 1.0 รุ่นแรกสุดของพาวเวอร์พอยต์
พ.ศ. 2531 พาวเวอร์พอยต์ 2 Old version, no longer supported: 2.0
พ.ศ. 2535 พาวเวอร์พอยต์ 3 Old version, no longer supported: 3.0
พ.ศ. 2537 พาวเวอร์พอยต์ 4 Old version, no longer supported: 4.0
พ.ศ. 2541 พาวเวอร์พอยต์ 98 Old version, no longer supported: 8.0 เปลี่ยนเลขรุ่นใหม่เพื่อให้ตรงกับรุ่นที่ออกมาของเวิร์ด และรุ่นที่ออกมาของวินโดวส์
พ.ศ. 2543 พาวเวอร์พอยต์ 2001 Old version, no longer supported: 9.0
พ.ศ. 2544 พาวเวอร์พอยต์ เอกซ์ Old version, no longer supported: 10.0
พ.ศ. 2547 พาวเวอร์พอยต์ 2004 Old version, no longer supported: 11.0
พ.ศ. 2551 พาวเวอร์พอยต์ 2008 Old version, no longer supported: 12.0
พ.ศ. 2553 พาวเวอร์พอยต์ 2011 Older version, yet still supported: 14.0 ไม่นับรุ่น 13 เนื่องจากมีความเชื่อทางไสยศาสตร์เกี่ยวกับหมายเลข 13 เช่นเดียวกับรุ่นที่ออกมาสำหรับวินโดวส์
พ.ศ. 2558 พาวเวอร์พอยต์ 2016 Current stable version: 15.0