ไฟบริโนจิน (อังกฤษ: fibrinogen) เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งถูกสังเคราะห์ขึ้นที่ตับ มีหน้าที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือด

หน้าที่แก้ไข

Fibrinogen ถูกเปลี่ยนเป็น fibrin ด้วย thrombin ทำให้เกิด clots โดยสามารถใช้ thrombin time เพื่อทดสอบหาความผิดปกติของ fibrinogenได้