ไซปัน (อังกฤษ: Saipan) เป็นเมืองหลวงของหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา ตั้งอยู่บนเกาะไซปัน มีประชากรประมาณ 48,220 คน

สถานที่ตั้งของไซปันบนหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา