เปิดเมนูหลัก
สถานที่ตั้งของไซปันบนหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา

ไซปัน (อังกฤษ: Saipan) เป็นเมืองหลวงของหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา ตั้งอยู่บนเกาะไซปัน มีประชากร 48,220 คน