ไจอันต์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ไจแอนต์)

ไจอันต์ (giant) หรือนิยมเขียนเป็น ไจแอนท์ อาจหมายถึง

ดูเพิ่ม

แก้