ไคเอ็นไต (ญี่ปุ่น: 海援隊かいえんたいโรมาจิkaientai) เป็นบริษัทเดินเรือและพาณิชย์นาวีแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1865 ที่ นางาซากิ โดย ซากาโมโตะ เรียวมะ โดยพัฒนามาจาก กลุ่มการค้าคาเมยามะ (亀山社中 - คาเมยามะชาชู) ซึ่งมีจุดประสงค์ทางการเมืองแอบแฝงคือการโค่นล้มระบอบโชกุน นอกจากไคเอ็นไตจะทำการค้าและเดินเรือแล้ว ก็ยังมีบทบาททางการเมืองอยู่เช่นเดิม ซึ่งแหล่งเงินทุนของบริษัทก็ได้มาจากแคว้นศักดินาซัตสึมะ แคว้นศักดินาโทซะ รวมทั้งกลุ่มนักธุรกิจและเศรษฐีในนะงะซะกิ

ธงของไคเอ็นไต

หลังจากเรียวมะเสียชีวิตลงในปี ค.ศ. 1867 ไคเอ็นไตก็ยังมีผู้บริหารกิจการสืบต่อมาจนปิดกิจการลงในปี ค.ศ. 1868

สมาชิกของไคเอ็นไต แก้

 
ส่วนหนึ่งของสมาชิกกลุ่มไคเอ็นไต ถ่ายเมื่อราวเดือนมกราคม ค.ศ. 1867 (จากซ้าย) นะงะโอะกะ เค็นคิชิ, มิโซะบุชิ ฮิโระโนะโจ, ซะกะโมะโตะ เรียวมะ, ยะมะโมะโตะ โคโด, ซุงะโนะ คะคุเบ, ชิระมิเนะ ชุมเมะ
 
ที่ตั้งของสำนักงานบริษัทคะเมะยะมะชาชู ซึ่งเป็นรากฐานของกลุ่มไคเอ็นไต (ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์)

รายชื่อสมาชิกของไคเอ็นไต จำแนกตามภูมิลำเนามีดังนี้

แคว้นโทซะ แก้

 • ซะกะโมะโตะ เรียวมะ – หัวหน้ากลุ่มไคเอ็นไต
 • ซะวะมุระ โซโนะโจ
 • ซะซะกิ ทะกะยุกิ – หัวหน้ากลุ่มไคเอ็นไตคนที่สอง หลังการเสียชีวิตของเรียวมะ
 • นะงะโอะกะ เค็นคิชิ
 • อิชิดะ เอคิชิ
 • ซะกะโมะโตะ นะโอะ (ทะกะมะสึ ทะโร) – บุตรบุญธรรมของเรียวมะ
 • ซุงะโนะ คะคุเบ
 • จิงงู อุมะโนะซุเกะ
 • อิเคะ คุระตะ
 • ยาสุโอกะ คาเนะโมโตะ
 • โนะมุระ โคะเระอะกิ
 • นะกะจิมะ โนะบุยุกิ
 • คนโด โจจิโร - สมุหบัญชีของกลุ่ม
 • โยะชิอิ เก็มมะ (吉井源馬)
 • ยะมะโมะโตะ ฟุกุซุเกะ
 • ซะกะโมะโตะ เซจิโร

แคว้นเอะชิเซ็น แก้

 • เซะกิ โยะชิโอะมิ
 • วะตะนะเบะ โกะอุฮะชิ
 • มิกะมิ ทะโร
 • โอะดะนิ โคโซ
 • 腰越次郎
 • ซะซะกิ ซะกะเอะ

แคว้นเอะชิโงะ แก้

 • ชิระมิเนะ ชุมมะ
 • ฮะชิโมะโตะ คีวดะยู

แคว้นซะนุกิ แก้

 • ซะนะงิ โคจิ

แคว้นคิชู แก้

เมืองชิโมะโนะเซะกิ (แคว้นโจชู) แก้

 • อิโต ซุเกะดะยู

นักธุรกิจในนะงะซะกิ แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้