ออริจินอลวิดีโอแอนิเมชัน (อังกฤษ: Original Video Animation) หรือย่อว่า โอวีเอ (OVA) เป็นชื่อเรียกภาพยนตร์แอนิเมชัน (ที่เรียกว่า อนิเมะ) สำหรับนำมาสำหรับเป็นวิดีโอหรือดีวีดีโดยตรง โดยไม่ออกฉายทางโทรทัศน์หรือโรงภาพยนตร์ก่อน มีลักษณะคล้ายหนังแผ่นในประเทศไทย ถ้ามีการผลิตภาพยนตร์ที่ใช้คนแสดงออกมาจำหน่าย

โอวีเอเริ่มในต้นช่วง พ.ศ. 2526 เครื่องเล่นวิดีโอ ได้เป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่น ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมอนิเมะได้มีขนาดใหญ่ขึ้น โอวีเอที่ออกมาเป็นเรื่องแรก คือ ดัลลอส (ญี่ปุ่น: ダロス โรมาจิDarosu) อังกฤษ: Dallos ออกมาในปี พ.ศ. 2526 กำกับโดย มะโมะรุ โอะชิอิ ออกจำหน่ายโดย บันได และเรื่องอื่นที่ได้รับความนิยมในขณะนั้น เช่น เมกะโซน 23 ต่อมาบริษัทอื่นได้มีการนำรูปแบบการผลิตภาพยนตร์การ์ตูนมาเป็นโอวีเอโดยตรง ต่อมาในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2535 ในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจของญี่ปุ่นตกต่ำ กระแสของโอวีเอได้ลดลง โดยจากการผลิต 26 ตอน ลดลงเหลือเพียง 13 ตอน และในขณะเดียวกันชาวญี่ปุ่นได้ เริ่มต้นนิยมเคเบิลทีวีและทีวีจานดาวเทียมมากขึ้น

ในปี พ.ศ. 2543 โอวีเอได้กลับมารับความนิยมอีกครั้ง จะเห็นได้จากการ์ตูนบางเรื่องได้มีการออกจำหน่ายเฉพาะในแบบฉบับดีวีดี ตัวอย่างเช่นเรื่อง บ้านพักอลเวง ที่ตอนที่ 25 มีเฉพาะในรูปแบบดีวีดีเท่านั้น หรือเรื่อง โอ้! เทพธิดา ที่มีหลายตอนสำหรับรูปแบบดีวีดีเช่นกัน

ดูเพิ่มแก้ไข