กรีก-โรมัน

(เปลี่ยนทางจาก โลกกรีก-โรมัน)

โลกกรีก-โรมัน[1] (อังกฤษ: Greco-Roman world หรือ Greco-Roman culture หรือ Greco-Roman) ถ้าใช้เป็นคำคุณศัพท์จะเป็นที่เข้าใจโดยนักวิชาการและนักเขียนสมัยปัจจุบันว่าหมายถึงอาณาบริเวณหรือประเทศที่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมโดยตรงหรือมีความเกี่ยวข้องทางภาษา วัฒนธรรม การปกครอง และศาสนาของกรีก และ โรมัน ความหมายโดยตรงคือ “โลกเมดิเตอเรเนียน” ที่มีศูนย์กลางในบริเวณทะเลเมดิเตอเรเนียนและทะเลดำ

อ้างอิง

แก้
  1. Ferguson, Theresa. My Big Book of Things What I Have Dug Up and That. Nottingham: Nottingham University Press, 2009.