โรเดอโปร์ต (อังกฤษ: Roodepoort) เป็นนครในเทศบาลมหานครโจฮันเนสเบิร์ก จังหวัดกาวเต็ง ประเทศแอฟริกาใต้ เดิมทีเป็นเทศบาลอิสระ จนได้มาเป็นส่วนหนึ่งของเทศบาลโจฮันเนสเบิร์กในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1990 พร้อมกับแรนด์เบิร์กและแซนด์ตัน สวนพฤกษศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของโจฮันเนสเบิร์กที่ชื่อ สวนพฤกษศาสตร์วอลเทอร์ซิซูลูแห่งชาติ (Walter Sisulu National Botanical Garden) ตั้งอยู่ในโรเดอโปร์ต

ถนนเมนรีฟในโรเดอโปร์ต