โรเดอรา (อังกฤษ: Rothera) เป็นสถานีวิจัยหลักและเป็นศูนย์กลางการบริหารดินแดนของบริติชแอนตาร์กติกเทร์ริทอรี ซึ่งเป็นดินแดนของสหราชอาณาจักรบนทวีปแอนตาร์กติก สถานีวิจัยตั้งอยู่บนคาบสมุทรแอนตาร์กติก มีอาคารหลายอาคารและอุปกรณ์ครบครันสำหรับงานวิจัยต่างๆ

สถานีวิจัยโรเดอรา

อ้างอิงแก้ไข